INFORMISANJE
Mladi i mediji
6 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
929 odgovorilo od ukupno 939 anketirani
Apr. 24. 2019
Da li imaš nalog na nekoj od društvenih mreža?
Apr. 24. 2019
Koju društvenu mrežu/aplikaciju najčešće koristiš?
Apr. 24. 2019
Koje influensere pratiš?
Apr. 24. 2019
Da li čitaš novine ili časopise?
Apr. 24. 2019
Da li pratiš televiziju ili radio?
Apr. 24. 2019
Generalno, kakav sadržaj te najviše interesuje?

REZULTATI ANKETE

APR. 24. 2019
Da li imaš nalog na nekoj od društvenih mreža?
929odgovorilo od 939ispitanih
Žensko
99%
Da
 
Da
1%
Ne
 
Ne

Muško
98%
Da
 
Da
2%
Ne
 
Ne
0-14
98%
Da
 
Da
2%
Ne
 
Ne

15-19
99%
Da
 
Da
1%
Ne
 
Ne

20-24
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

25-30
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne
98%
Da
 
Da
2%
Ne
 
Ne
APR. 24. 2019
Koju društvenu mrežu/aplikaciju najčešće koristiš?
909odgovorilo od 912ispitanih
Žensko
16%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
73%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
1%
TWITTER
 
TWITTER
1%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
8%
YOUTUBE
 
YOUTUBE

Muško
21%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
59%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
0%
TWITTER
 
TWITTER
1%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
19%
YOUTUBE
 
YOUTUBE
0-14
13%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
77%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
0%
TWITTER
 
TWITTER
3%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
3%
TIK TOK
 
TIK TOK
5%
YOUTUBE
 
YOUTUBE

15-19
7%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
79%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
1%
TWITTER
 
TWITTER
2%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
1%
TIK TOK
 
TIK TOK
11%
YOUTUBE
 
YOUTUBE

20-24
41%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
48%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
0%
TWITTER
 
TWITTER
0%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
10%
YOUTUBE
 
YOUTUBE

25-30
73%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
9%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
9%
TWITTER
 
TWITTER
9%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
0%
YOUTUBE
 
YOUTUBE

31-34
100%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
0%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
0%
TWITTER
 
TWITTER
0%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
0%
YOUTUBE
 
YOUTUBE

35+
50%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
30%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
10%
TWITTER
 
TWITTER
0%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
10%
YOUTUBE
 
YOUTUBE
18%
FACEBOOK
 
FACEBOOK
69%
INSTAGRAM
 
INSTAGRAM
1%
TWITTER
 
TWITTER
1%
SNAPCHAT
 
SNAPCHAT
0%
TIK TOK
 
TIK TOK
10%
YOUTUBE
 
YOUTUBE
APR. 24. 2019
Koje influensere pratiš?
906odgovorilo od 919ispitanih
nikog
dunja
jovanic
baka
njih
prase
zorannah
jovanić
dunju
jeffree
star
dosta
ena
james
mnogo
shane
strane
tamara
ana2cats
fox
dawson
luna
ne
charles
choda
youtubere
fashion
pewdiepie
dusan
kalinic
od
petrović
stankovic
taste
uglavnom
chamberlain
dan
influensere
janko
je
petrovic
tasteoffashion
ana
anastasija
dušan
emma
imfashionbabe
influenser
kao
lepa
APR. 24. 2019
Da li čitaš novine ili časopise?
904odgovorilo od 906ispitanih
Žensko
42%
Da
 
Da
58%
Ne
 
Ne

Muško
40%
Da
 
Da
60%
Ne
 
Ne
0-14
33%
Da
 
Da
67%
Ne
 
Ne

15-19
33%
Da
 
Da
67%
Ne
 
Ne

20-24
68%
Da
 
Da
32%
Ne
 
Ne

25-30
64%
Da
 
Da
36%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
90%
Da
 
Da
10%
Ne
 
Ne
41%
Da
 
Da
59%
Ne
 
Ne
APR. 24. 2019
Da li pratiš televiziju ili radio?
899odgovorilo od 899ispitanih
Žensko
61%
Da
 
Da
39%
Ne
 
Ne

Muško
59%
Da
 
Da
41%
Ne
 
Ne
0-14
64%
Da
 
Da
36%
Ne
 
Ne

15-19
63%
Da
 
Da
37%
Ne
 
Ne

20-24
63%
Da
 
Da
37%
Ne
 
Ne

25-30
55%
Da
 
Da
45%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
90%
Da
 
Da
10%
Ne
 
Ne
61%
Da
 
Da
39%
Ne
 
Ne
APR. 24. 2019
Generalno, kakav sadržaj te najviše interesuje?
870odgovorilo od 876ispitanih
Žensko
14%
VESTI
 
VESTI
36%
ZABAVA
 
ZABAVA
9%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
24%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
4%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
1%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
11%
DRUGO
 
DRUGO

Muško
18%
VESTI
 
VESTI
28%
ZABAVA
 
ZABAVA
7%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
17%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
4%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
2%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
23%
DRUGO
 
DRUGO
0-14
8%
VESTI
 
VESTI
39%
ZABAVA
 
ZABAVA
11%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
17%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
3%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
0%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
22%
DRUGO
 
DRUGO

15-19
11%
VESTI
 
VESTI
39%
ZABAVA
 
ZABAVA
7%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
23%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
5%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
1%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
14%
DRUGO
 
DRUGO

20-24
42%
VESTI
 
VESTI
8%
ZABAVA
 
ZABAVA
0%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
19%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
8%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
8%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
15%
DRUGO
 
DRUGO

25-30
55%
VESTI
 
VESTI
18%
ZABAVA
 
ZABAVA
0%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
18%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
0%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
0%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
9%
DRUGO
 
DRUGO

31-34
0%
VESTI
 
VESTI
0%
ZABAVA
 
ZABAVA
0%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
0%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
0%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
0%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
100%
DRUGO
 
DRUGO

35+
11%
VESTI
 
VESTI
33%
ZABAVA
 
ZABAVA
22%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
0%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
22%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
0%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
11%
DRUGO
 
DRUGO
15%
VESTI
 
VESTI
34%
ZABAVA
 
ZABAVA
9%
TUTORIJALI
 
TUTORIJALI
23%
ZANIMLJIVOSTI
 
ZANIMLJIVOSTI
4%
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
 
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA
2%
INFORMACIJE O PRAKSAMA
 
INFORMACIJE O PRAKSAMA
14%
DRUGO
 
DRUGO

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada