ZAPOŠLJAVANJE
Pristup mladih tržištu rada u Srbiji
8 pitanja postavljenih na ovu temu
97% stopa odgovora
881 odgovorilo od ukupno 905 anketirani
Maj. 1. 2019
Da li si do sada ili trenutno bio/la angažovan/a na nekom poslu?
Maj. 1. 2019
Da li su poslovi koje si obavljao/la odgovarali tvom stečenom obrazovanju i znanju?
Maj. 1. 2019
Koji je, prema tebi, najveći problem mladih na tržištu rada?
Maj. 1. 2019
Da li misliš da mladi danas imaju nekoga ko bi mogao da zaštiti njihova prava i unapredi položaj na tržištu rada u Srbiji?
Maj. 1. 2019
Na skali od 1 do 5 oceni u kojoj meri mladi imaju prilike za dodatne treninge kako bi lakše došli do željenog posla? (1 – uopšte nemaju prilike, a 5 – mladi imaju dosta prilika).
Maj. 1. 2019
Da li misliš da radne prakse/internship treba da budu plaćene?
Maj. 1. 2019
Gde bi radije radio /la?
Maj. 1. 2019
Da li si tokom školovanja dobijao/la savete u vezi sa tvojim izborom karijere/nastavka školovanja/zanimanja?

REZULTATI ANKETE

MAJ. 1. 2019
Da li si do sada ili trenutno bio/la angažovan/a na nekom poslu?
881odgovorilo od 905ispitanih
Žensko
18%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
8%
POVREMENO
 
POVREMENO
21%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
53%
NIKAD
 
NIKAD

Muško
18%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
8%
POVREMENO
 
POVREMENO
26%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
48%
NIKAD
 
NIKAD
0-14
4%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
0%
POVREMENO
 
POVREMENO
2%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
94%
NIKAD
 
NIKAD

15-19
2%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
8%
POVREMENO
 
POVREMENO
25%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
65%
NIKAD
 
NIKAD

20-24
29%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
5%
POVREMENO
 
POVREMENO
48%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
19%
NIKAD
 
NIKAD

25-30
43%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
0%
POVREMENO
 
POVREMENO
43%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
14%
NIKAD
 
NIKAD

31-34
0%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
0%
POVREMENO
 
POVREMENO
0%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
0%
NIKAD
 
NIKAD

35+
50%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
0%
POVREMENO
 
POVREMENO
25%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
25%
NIKAD
 
NIKAD
19%
PUNO RADNO VREME
 
PUNO RADNO VREME
8%
POVREMENO
 
POVREMENO
22%
NEFORMALNO
 
NEFORMALNO
51%
NIKAD
 
NIKAD
MAJ. 1. 2019
Da li su poslovi koje si obavljao/la odgovarali tvom stečenom obrazovanju i znanju?
423odgovorilo od 429ispitanih
Žensko
19%
Da
 
Da
8%
Najčešće da
 
Najčešće da
19%
Nekada da
 
Nekada da
15%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
39%
Ne
 
Ne

Muško
32%
Da
 
Da
8%
Najčešće da
 
Najčešće da
14%
Nekada da
 
Nekada da
18%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
28%
Ne
 
Ne
0-14
50%
Da
 
Da
0%
Najčešće da
 
Najčešće da
50%
Nekada da
 
Nekada da
0%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
0%
Ne
 
Ne

15-19
29%
Da
 
Da
8%
Najčešće da
 
Najčešće da
18%
Nekada da
 
Nekada da
14%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
31%
Ne
 
Ne

20-24
29%
Da
 
Da
18%
Najčešće da
 
Najčešće da
6%
Nekada da
 
Nekada da
12%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
35%
Ne
 
Ne

25-30
17%
Da
 
Da
17%
Najčešće da
 
Najčešće da
50%
Nekada da
 
Nekada da
0%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
17%
Ne
 
Ne

31-34
0%
Da
 
Da
0%
Najčešće da
 
Najčešće da
0%
Nekada da
 
Nekada da
0%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
0%
Ne
 
Ne

35+
33%
Da
 
Da
22%
Najčešće da
 
Najčešće da
22%
Nekada da
 
Nekada da
0%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
22%
Ne
 
Ne
22%
Da
 
Da
8%
Najčešće da
 
Najčešće da
18%
Nekada da
 
Nekada da
16%
Najčešće ne
 
Najčešće ne
36%
Ne
 
Ne
MAJ. 1. 2019
Koji je, prema tebi, najveći problem mladih na tržištu rada?
843odgovorilo od 869ispitanih
Žensko
7%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
32%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
15%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
4%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
5%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
20%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
9%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
3%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
7%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA

Muško
7%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
33%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
12%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
4%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
4%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
21%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
11%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
1%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
8%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
0-14
9%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
40%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
6%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
6%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
4%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
19%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
4%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
2%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
9%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA

15-19
7%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
27%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
18%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
3%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
4%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
20%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
10%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
4%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
7%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA

20-24
5%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
33%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
33%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
0%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
5%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
14%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
5%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
0%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
5%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA

25-30
0%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
14%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
14%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
0%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
0%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
57%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
14%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
0%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
0%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA

31-34
0%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
0%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
0%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
0%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
0%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
0%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
0%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
0%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
0%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA

35+
9%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
18%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
27%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
0%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
9%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
27%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
0%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
0%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
9%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
7%
NESIGURNOST POSLA
 
NESIGURNOST POSLA
32%
SLABO PLAĆENI POSLOVI
 
SLABO PLAĆENI POSLOVI
14%
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
 
NEUSKLAĐENOST OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA
4%
RAD NA CRNO
 
RAD NA CRNO
5%
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
 
NEPLAĆENI PREKOVREMENI RAD
20%
POSAO "PREKO VEZE"
 
POSAO "PREKO VEZE"
9%
DISKRIMINACIJA - GODINE
 
DISKRIMINACIJA - GODINE
2%
DISKRIMINACIJA POL
 
DISKRIMINACIJA POL
7%
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
 
NEDOSTATAK RADNIH MESTA
MAJ. 1. 2019
Da li misliš da mladi danas imaju nekoga ko bi mogao da zaštiti njihova prava i unapredi položaj na tržištu rada u Srbiji?
795odgovorilo od 801ispitanih
Žensko
18%
Da
 
Da
82%
Ne
 
Ne

Muško
26%
Da
 
Da
74%
Ne
 
Ne
0-14
52%
Da
 
Da
48%
Ne
 
Ne

15-19
22%
Da
 
Da
78%
Ne
 
Ne

20-24
21%
Da
 
Da
79%
Ne
 
Ne

25-30
0%
Da
 
Da
100%
Ne
 
Ne

31-34
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
20%
Da
 
Da
80%
Ne
 
Ne
19%
Da
 
Da
81%
Ne
 
Ne
MAJ. 1. 2019
Na skali od 1 do 5 oceni u kojoj meri mladi imaju prilike za dodatne treninge kako bi lakše došli do željenog posla? (1 – uopšte nemaju prilike, a 5 – mladi imaju dosta prilika).
768odgovorilo od 770ispitanih
Žensko
21%
1
 
1
31%
2
 
2
41%
3
 
3
5%
4
 
4
2%
5
 
5

Muško
20%
1
 
1
27%
2
 
2
38%
3
 
3
8%
4
 
4
7%
5
 
5
0-14
10%
1
 
1
18%
2
 
2
49%
3
 
3
8%
4
 
4
15%
5
 
5

15-19
19%
1
 
1
31%
2
 
2
42%
3
 
3
6%
4
 
4
2%
5
 
5

20-24
6%
1
 
1
44%
2
 
2
44%
3
 
3
0%
4
 
4
6%
5
 
5

25-30
0%
1
 
1
0%
2
 
2
71%
3
 
3
14%
4
 
4
14%
5
 
5

31-34
0%
1
 
1
0%
2
 
2
0%
3
 
3
0%
4
 
4
0%
5
 
5

35+
30%
1
 
1
20%
2
 
2
40%
3
 
3
10%
4
 
4
0%
5
 
5
21%
1
 
1
30%
2
 
2
39%
3
 
3
6%
4
 
4
3%
5
 
5
MAJ. 1. 2019
Da li misliš da radne prakse/internship treba da budu plaćene?
761odgovorilo od 768ispitanih
Žensko
87%
DA
 
DA
13%
NE
 
NE

Muško
85%
DA
 
DA
15%
NE
 
NE
0-14
74%
DA
 
DA
26%
NE
 
NE

15-19
79%
DA
 
DA
21%
NE
 
NE

20-24
94%
DA
 
DA
6%
NE
 
NE

25-30
100%
DA
 
DA
0%
NE
 
NE

31-34
0%
DA
 
DA
0%
NE
 
NE

35+
80%
DA
 
DA
20%
NE
 
NE
86%
DA
 
DA
14%
NE
 
NE
MAJ. 1. 2019
Gde bi radije radio /la?
755odgovorilo od 761ispitanih
Žensko
20%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
27%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
6%
NVO
 
NVO
47%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK

Muško
20%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
25%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
11%
NVO
 
NVO
44%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK
0-14
13%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
34%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
5%
NVO
 
NVO
47%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK

15-19
14%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
34%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
5%
NVO
 
NVO
48%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK

20-24
18%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
47%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
24%
NVO
 
NVO
12%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK

25-30
0%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
14%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
71%
NVO
 
NVO
14%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK

31-34
0%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
0%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
0%
NVO
 
NVO
0%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK

35+
30%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
40%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
10%
NVO
 
NVO
20%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK
20%
JAVNI SEKTOR
 
JAVNI SEKTOR
26%
BIZNIS SEKTOR
 
BIZNIS SEKTOR
7%
NVO
 
NVO
47%
PREDUZETNIK
 
PREDUZETNIK
MAJ. 1. 2019
Da li si tokom školovanja dobijao/la savete u vezi sa tvojim izborom karijere/nastavka školovanja/zanimanja?
754odgovorilo od 755ispitanih
Žensko
59%
DA
 
DA
41%
NE
 
NE

Muško
56%
DA
 
DA
44%
NE
 
NE
0-14
53%
DA
 
DA
47%
NE
 
NE

15-19
68%
DA
 
DA
32%
NE
 
NE

20-24
82%
DA
 
DA
18%
NE
 
NE

25-30
57%
DA
 
DA
43%
NE
 
NE

31-34
0%
DA
 
DA
0%
NE
 
NE

35+
40%
DA
 
DA
60%
NE
 
NE
58%
DA
 
DA
42%
NE
 
NE

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada

VIŠE ANKETA

FILTER