PRIORITETI MLADIH
Na šta da obratimo pažnju u radu sa mladima
7 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
770 odgovorilo od ukupno 781 anketirani
Jul. 2. 2019
Kroz aktivne đačke parlamente mladi mogu da grade veštine rešavanja problema i učešća u društvu
Jul. 2. 2019
U ovom trenutku potrebno je da društvo obrati više pažnje na zdravlje i blagostanje mladih
Jul. 2. 2019
Nedostaje mi više oblika neformalnog obrazovanja (treninga, seminara) kroz koje mogu da potvrdim svoje lične veštine i izgradim neke koje mi nedostaju
Jul. 2. 2019
Mladi imaju dovoljno prilike da se uključe u lokalne inicijative i akcije
Jul. 2. 2019
Rado bih se uključio/la u volonterske aktivnosti i inicijative koje su korisne su za rešavanje važnih društvenih pitanja
Jul. 2. 2019
Mladi znaju za lokalne i nacionalne omladinske politike, dostupne su im kancelarije za mlade u njihovim mestima i učestvuju u njihovim aktivnostima
Jul. 2. 2019
Postoje servisi u kojima mladi mogu da dobiju savete i podršku za rešavanje problema mentalnog zdravlja

REZULTATI ANKETE

JUL. 2. 2019
Kroz aktivne đačke parlamente mladi mogu da grade veštine rešavanja problema i učešća u društvu
770odgovorilo od 781ispitanih
Žensko
16%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
20%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
21%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
18%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
25%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
19%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
17%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
22%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
15%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
27%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
15%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
17%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
25%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
35%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
13%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
19%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
23%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
15%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
29%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
12%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
8%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
21%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
25%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
33%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
29%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
14%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
14%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
43%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
50%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
50%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
33%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
17%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
50%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
17%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
19%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
21%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
18%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
25%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
JUL. 2. 2019
U ovom trenutku potrebno je da društvo obrati više pažnje na zdravlje i blagostanje mladih
823odgovorilo od 846ispitanih
Žensko
1%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
2%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
13%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
22%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
63%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
5%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
2%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
16%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
56%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
10%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
12%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
20%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
59%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
1%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
1%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
15%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
26%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
58%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
8%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
71%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
14%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
14%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
14%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
57%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
100%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
29%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
14%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
57%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
2%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
2%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
13%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
22%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
61%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
JUL. 2. 2019
Nedostaje mi više oblika neformalnog obrazovanja (treninga, seminara) kroz koje mogu da potvrdim svoje lične veštine i izgradim neke koje mi nedostaju
781odgovorilo od 804ispitanih
Žensko
4%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
16%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
26%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
49%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
8%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
19%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
16%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
49%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
8%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
16%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
16%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
51%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
4%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
21%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
25%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
45%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
8%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
8%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
54%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
14%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
29%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
57%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
50%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
50%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
17%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
33%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
50%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
6%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
17%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
23%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
49%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
JUL. 2. 2019
Mladi imaju dovoljno prilike da se uključe u lokalne inicijative i akcije
763odgovorilo od 770ispitanih
Žensko
20%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
26%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
32%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
12%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
9%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
25%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
21%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
23%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
18%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
12%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
10%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
17%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
23%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
29%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
20%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
25%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
32%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
13%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
9%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
17%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
21%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
21%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
29%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
12%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
14%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
29%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
29%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
14%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
14%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
50%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
50%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
17%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
17%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
67%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
22%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
25%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
30%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
13%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
10%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
JUL. 2. 2019
Rado bih se uključio/la u volonterske aktivnosti i inicijative koje su korisne su za rešavanje važnih društvenih pitanja
758odgovorilo od 763ispitanih
Žensko
6%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
11%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
25%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
54%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
21%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
17%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
49%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
6%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
4%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
10%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
19%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
60%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
6%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
14%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
51%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
12%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
12%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
75%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
14%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
14%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
71%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
50%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
50%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
17%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
33%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
33%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
17%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
6%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
14%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
23%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
52%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
JUL. 2. 2019
Mladi znaju za lokalne i nacionalne omladinske politike, dostupne su im kancelarije za mlade u njihovim mestima i učestvuju u njihovim aktivnostima
753odgovorilo od 758ispitanih
Žensko
27%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
27%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
28%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
11%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
8%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
23%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
24%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
28%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
10%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
16%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
23%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
15%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
33%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
10%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
19%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
24%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
26%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
27%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
13%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
10%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
38%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
33%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
12%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
8%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
14%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
14%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
43%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
14%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
14%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
50%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
50%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
33%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
17%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
50%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
27%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
26%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
27%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
11%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
9%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
JUL. 2. 2019
Postoje servisi u kojima mladi mogu da dobiju savete i podršku za rešavanje problema mentalnog zdravlja
804odgovorilo od 823ispitanih
Žensko
10%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
21%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
32%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
16%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
21%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

Muško
15%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
22%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
24%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
13%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
26%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
0-14
6%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
10%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
12%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
16%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
55%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

15-19
10%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
24%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
29%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
18%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
20%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

20-24
12%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
38%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
17%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
4%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
29%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

25-30
14%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
29%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
43%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
14%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

31-34
50%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
50%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

35+
17%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
33%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
33%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
17%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem
12%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
21%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
30%
Neodlučan/na sam
 
Neodlučan/na sam
15%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
22%
U potpunosti se slažem
 
U potpunosti se slažem

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada