ANKETE
Šta mladi misle o izviđačima
4 broj pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
684 odgovorilo od ukupno 693 anketirani
Sep. 5. 2019
Da li si nekada čuo/la za postojanje izviđača ili skauta?
Sep. 5. 2019
Da li si čuo/la za izviđačku organizaciju u blizini tvog mesta stanovanja?
Sep. 5. 2019
Da li znaš da su izviđači najveća organizacija neformalnog obrazovanja na svetu sa 50.000.000 članova?
Sep. 5. 2019
Šta po tvom mišljenju najviše odgovara tome kako ti doživljavaš izviđače?

REZULTATI ANKETE

SEP. 5. 2019
Da li si nekada čuo/la za postojanje izviđača ili skauta?
684odgovorilo od 693ispitanih
Žensko
88%
Da
 
Da
12%
Ne
 
Ne

Muško
87%
Da
 
Da
13%
Ne
 
Ne
0-14
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

15-19
89%
Da
 
Da
11%
Ne
 
Ne

20-24
89%
Da
 
Da
11%
Ne
 
Ne

25-30
91%
Da
 
Da
9%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
92%
Da
 
Da
8%
Ne
 
Ne
87%
Da
 
Da
13%
Ne
 
Ne
SEP. 5. 2019
Da li si čuo/la za izviđačku organizaciju u blizini tvog mesta stanovanja?
330odgovorilo od 333ispitanih
Žensko
58%
Da
 
Da
42%
Ne
 
Ne

Muško
63%
Da
 
Da
37%
Ne
 
Ne
0-14
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

15-19
64%
Da
 
Da
36%
Ne
 
Ne

20-24
47%
Da
 
Da
53%
Ne
 
Ne

25-30
17%
Da
 
Da
83%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
25%
Da
 
Da
75%
Ne
 
Ne
60%
Da
 
Da
40%
Ne
 
Ne
SEP. 5. 2019
Da li znaš da su izviđači najveća organizacija neformalnog obrazovanja na svetu sa 50.000.000 članova?
668odgovorilo od 681ispitanih
Žensko
60%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
17%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
14%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
9%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

Muško
55%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
11%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
19%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
16%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog
0-14
0%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
0%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
0%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

15-19
61%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
11%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
16%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
12%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

20-24
69%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
4%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
19%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
8%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

25-30
50%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
17%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
25%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
8%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

31-34
0%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
0%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
100%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

35+
58%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
25%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
17%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog
58%
Nisam znao/la da ih ima toliko!
 
Nisam znao/la da ih ima toliko!
15%
Nisam znao/la da se bave neformalnim
 
Nisam znao/la da se bave neformalnim
16%
Nisam iznenađen/a
 
Nisam iznenađen/a
11%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog
SEP. 5. 2019
Šta po tvom mišljenju najviše odgovara tome kako ti doživljavaš izviđače?
655odgovorilo od 669ispitanih
Žensko
57%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
6%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
4%
Samo za decu
 
Samo za decu
7%
Nove veštine
 
Nove veštine
9%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
7%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
4%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
4%
Putovanja
 
Putovanja
2%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

Muško
53%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
5%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
6%
Samo za decu
 
Samo za decu
7%
Nove veštine
 
Nove veštine
13%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
5%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
5%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
5%
Putovanja
 
Putovanja
3%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog
0-14
0%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
0%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
0%
Samo za decu
 
Samo za decu
0%
Nove veštine
 
Nove veštine
0%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
0%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
0%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
0%
Putovanja
 
Putovanja
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

15-19
52%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
6%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
3%
Samo za decu
 
Samo za decu
6%
Nove veštine
 
Nove veštine
13%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
7%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
5%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
6%
Putovanja
 
Putovanja
3%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

20-24
54%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
0%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
8%
Samo za decu
 
Samo za decu
8%
Nove veštine
 
Nove veštine
8%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
12%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
4%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
4%
Putovanja
 
Putovanja
4%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

25-30
58%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
8%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
8%
Samo za decu
 
Samo za decu
0%
Nove veštine
 
Nove veštine
25%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
0%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
0%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
0%
Putovanja
 
Putovanja
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

31-34
0%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
0%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
0%
Samo za decu
 
Samo za decu
100%
Nove veštine
 
Nove veštine
0%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
0%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
0%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
0%
Putovanja
 
Putovanja
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

35+
62%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
0%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
8%
Samo za decu
 
Samo za decu
31%
Nove veštine
 
Nove veštine
0%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
0%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
0%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
0%
Putovanja
 
Putovanja
0%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog
56%
Avantura i istraživanje
 
Avantura i istraživanje
5%
Nošenje marame oko vrata i uniforme
 
Nošenje marame oko vrata i uniforme
5%
Samo za decu
 
Samo za decu
7%
Nove veštine
 
Nove veštine
10%
Zabava i druženje
 
Zabava i druženje
6%
Čuvari prirode
 
Čuvari prirode
4%
Spavanje u šatoru
 
Spavanje u šatoru
4%
Putovanja
 
Putovanja
2%
Ništa od ponuđenog
 
Ništa od ponuđenog

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada