PREVENCIJA NASILJA
Nasilje
11 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
2.234 odgovorilo od ukupno 2.262 anketirani
Nov. 6. 2017
Dovoljno sam informisan/a o vrstama nasilja i znam kome da se obratim za pomoć kako bih ga zaustavio/la.
Nov. 6. 2017
Šta misliš da je potrebno kako bi deca u Srbiji bila spremnija da se suprotstave nasilju?
Nov. 6. 2017
Ko je po tvom mišljenju najodgovorniji da decu i mlade obavesti kome mogu da prijave nasilje?
Nov. 6. 2017
Kada uočim da neko dete trpi nasilje, spreman/spremna sam da to prijavim.
Nov. 6. 2017
Kome bi najpre bio spreman da ispričaš o tome?
Nov. 6. 2017
Da li si u poslednjih godinu dana u nekoj situaciji uočio/la situaciju nasilja prema detetu?
Nov. 6. 2017
Šta te najviše sprečava da prijaviš nasilje koje neko dete trpi?
Nov. 6. 2017
Šta te je sprečilo da prijaviš tu situaciju nasilja?
Nov. 6. 2017
Neka deca kao što su deca sa fizičkim invaliditetom i deca sa intelektualnim smetnjama su u većoj meri izložena nasilju.
Nov. 6. 2017
Kom tipu nasilja nad decom bi najpre trebalo da se suprotstavimo?
Nov. 6. 2017
Na koji način bi deca trebalo da se uključe kako bi se zaustavilo nasilje?

REZULTATI ANKETE

NOV. 6. 2017
Dovoljno sam informisan/a o vrstama nasilja i znam kome da se obratim za pomoć kako bih ga zaustavio/la.
2.234odgovorilo od 2.262ispitanih
Žensko
4%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
6%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
22%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
28%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
40%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

Muško
3%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
7%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
24%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
27%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
40%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
0-14
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

15-19
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
100%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

20-24
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

25-30
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
100%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

35+
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
4%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
6%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
22%
Ne mogu da se odlučim
 
Ne mogu da se odlučim
27%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
40%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
NOV. 6. 2017
Šta misliš da je potrebno kako bi deca u Srbiji bila spremnija da se suprotstave nasilju?
717odgovorilo od 723ispitanih
Žensko
8%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
29%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
37%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
21%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
5%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
5%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
28%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
35%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
16%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
15%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
0%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
0%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
0%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
0%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
0%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
0%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
0%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
0%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
0%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
0%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
0%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
0%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
0%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
0%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
0%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
0%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
0%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
0%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
0%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
0%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
0%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
0%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
0%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
0%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
8%
Vise informacija o vrstama nasilja
 
Vise informacija o vrstama nasilja
29%
Vise informacija o zastiti
 
Vise informacija o zastiti
36%
Podrška osobe od poverenja
 
Podrška osobe od poverenja
20%
Kome mogu da prijave nasilje
 
Kome mogu da prijave nasilje
7%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
NOV. 6. 2017
Ko je po tvom mišljenju najodgovorniji da decu i mlade obavesti kome mogu da prijave nasilje?
138odgovorilo od 139ispitanih
Žensko
44%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
41%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
2%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
2%
Lekar
 
Lekar
11%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi

Muško
18%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
45%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
18%
Policija
 
Policija
18%
Neko drugi
 
Neko drugi
0-14
0%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
0%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
0%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi

15-19
0%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
0%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
0%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi

20-24
0%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
0%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
0%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi

25-30
0%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
0%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
0%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi

31-34
0%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
0%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
0%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi

35+
0%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
0%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
0%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
0%
Lekar
 
Lekar
0%
Policija
 
Policija
0%
Neko drugi
 
Neko drugi
41%
Roditelji i bliski članovi porodice
 
Roditelji i bliski članovi porodice
41%
Zaposleni u školi
 
Zaposleni u školi
1%
Prijatelji i vršnjaci
 
Prijatelji i vršnjaci
1%
Lekar
 
Lekar
12%
Policija
 
Policija
4%
Neko drugi
 
Neko drugi
NOV. 6. 2017
Kada uočim da neko dete trpi nasilje, spreman/spremna sam da to prijavim.
2.199odgovorilo od 2.214ispitanih
Žensko
1%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
3%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
10%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
64%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

Muško
5%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
7%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
17%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
20%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
51%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
0-14
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

15-19
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
33%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
67%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

20-24
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

25-30
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
100%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

35+
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
2%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
4%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
12%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
61%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
NOV. 6. 2017
Kome bi najpre bio spreman da ispričaš o tome?
1.804odgovorilo od 1.815ispitanih
Žensko
35%
Roditeljima
 
Roditeljima
9%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
7%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
10%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
7%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
16%
Policiji
 
Policiji
2%
SOS liniji
 
SOS liniji
10%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
3%
Nekom drugom
 
Nekom drugom

Muško
29%
Roditeljima
 
Roditeljima
8%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
6%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
6%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
15%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
19%
Policiji
 
Policiji
2%
SOS liniji
 
SOS liniji
11%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
4%
Nekom drugom
 
Nekom drugom
0-14
0%
Roditeljima
 
Roditeljima
0%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
0%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
0%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
0%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
0%
Policiji
 
Policiji
0%
SOS liniji
 
SOS liniji
0%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
0%
Nekom drugom
 
Nekom drugom

15-19
33%
Roditeljima
 
Roditeljima
0%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
0%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
33%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
0%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
0%
Policiji
 
Policiji
0%
SOS liniji
 
SOS liniji
33%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
0%
Nekom drugom
 
Nekom drugom

20-24
0%
Roditeljima
 
Roditeljima
0%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
0%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
0%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
0%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
0%
Policiji
 
Policiji
0%
SOS liniji
 
SOS liniji
0%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
0%
Nekom drugom
 
Nekom drugom

25-30
0%
Roditeljima
 
Roditeljima
0%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
0%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
0%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
100%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
0%
Policiji
 
Policiji
0%
SOS liniji
 
SOS liniji
0%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
0%
Nekom drugom
 
Nekom drugom

31-34
0%
Roditeljima
 
Roditeljima
0%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
0%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
0%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
0%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
0%
Policiji
 
Policiji
0%
SOS liniji
 
SOS liniji
0%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
0%
Nekom drugom
 
Nekom drugom

35+
0%
Roditeljima
 
Roditeljima
0%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
0%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
0%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
0%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
0%
Policiji
 
Policiji
0%
SOS liniji
 
SOS liniji
0%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
0%
Nekom drugom
 
Nekom drugom
34%
Roditeljima
 
Roditeljima
9%
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
 
Bratu/Sestri/Bliskom članu porodice
7%
Razrednom starešini/Nastavniku
 
Razrednom starešini/Nastavniku
9%
Psihologu/Pedagogu
 
Psihologu/Pedagogu
9%
Prijateljima/Vršnjacima
 
Prijateljima/Vršnjacima
17%
Policiji
 
Policiji
2%
SOS liniji
 
SOS liniji
10%
Organizaciji koja radi sa decom
 
Organizaciji koja radi sa decom
3%
Nekom drugom
 
Nekom drugom
NOV. 6. 2017
Da li si u poslednjih godinu dana u nekoj situaciji uočio/la situaciju nasilja prema detetu?
1.802odgovorilo od 1.806ispitanih
Žensko
40%
Da
 
Da
60%
Ne
 
Ne

Muško
30%
Da
 
Da
70%
Ne
 
Ne
0-14
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

15-19
0%
Da
 
Da
100%
Ne
 
Ne

20-24
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

25-30
0%
Da
 
Da
100%
Ne
 
Ne

31-34
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne
38%
Da
 
Da
62%
Ne
 
Ne
NOV. 6. 2017
Šta te najviše sprečava da prijaviš nasilje koje neko dete trpi?
381odgovorilo od 387ispitanih
Žensko
14%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
14%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
48%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
6%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
4%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
3%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
9%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

Muško
8%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
26%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
34%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
3%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
3%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
7%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
18%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0-14
0%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
0%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
0%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
0%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
0%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
0%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

15-19
0%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
0%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
0%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
0%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
0%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
0%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

20-24
0%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
0%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
0%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
0%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
0%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
0%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

25-30
0%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
0%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
0%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
0%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
0%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
0%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

31-34
0%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
0%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
0%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
0%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
0%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
0%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

35+
0%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
0%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
0%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
0%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
0%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
0%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
12%
Ne zam kome da prijavim
 
Ne zam kome da prijavim
18%
Ne verujem da to promenilo
 
Ne verujem da to promenilo
45%
Plasim se veceg problema
 
Plasim se veceg problema
5%
Licna stvar deteta
 
Licna stvar deteta
4%
Ne treba ja da prijavim nasilje
 
Ne treba ja da prijavim nasilje
4%
Ne bih znao sta i kome da ispricam
 
Ne bih znao sta i kome da ispricam
12%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
NOV. 6. 2017
Šta te je sprečilo da prijaviš tu situaciju nasilja?
229odgovorilo od 230ispitanih
Žensko
14%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
17%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
33%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
3%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
5%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
28%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

Muško
17%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
8%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
17%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
25%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
33%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0-14
0%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
0%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
0%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
0%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

15-19
0%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
100%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
0%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
0%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

20-24
0%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
0%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
0%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
0%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

25-30
0%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
0%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
0%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
0%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

31-34
0%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
0%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
0%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
0%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

35+
0%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
0%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
0%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
0%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
0%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
14%
Nisam znao kome da prijavim
 
Nisam znao kome da prijavim
18%
Nisam verovao da bi to promenilo
 
Nisam verovao da bi to promenilo
30%
Plasio sam se veceg problema
 
Plasio sam se veceg problema
5%
Licna stvar tog deteta
 
Licna stvar tog deteta
5%
Nisam znao sta i kako da ispricam
 
Nisam znao sta i kako da ispricam
28%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
NOV. 6. 2017
Neka deca kao što su deca sa fizičkim invaliditetom i deca sa intelektualnim smetnjama su u većoj meri izložena nasilju.
2.166odgovorilo od 2.172ispitanih
Žensko
5%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
5%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
18%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
21%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
52%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

Muško
8%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
10%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
22%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
13%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
48%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
0-14
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

15-19
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
67%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
33%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

20-24
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

25-30
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
100%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

31-34
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem

35+
0%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
0%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
0%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
0%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
0%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
5%
Uopšte se ne slažem
 
Uopšte se ne slažem
6%
Uglavnom se ne slažem
 
Uglavnom se ne slažem
19%
Ne mogu da odlučim
 
Ne mogu da odlučim
19%
Uglavnom se slažem
 
Uglavnom se slažem
51%
Potpuno se slažem
 
Potpuno se slažem
NOV. 6. 2017
Kom tipu nasilja nad decom bi najpre trebalo da se suprotstavimo?
2.150odgovorilo od 2.153ispitanih
Žensko
12%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
7%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
1%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
2%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
1%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
76%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako

Muško
16%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
22%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
3%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
3%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
3%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
53%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako
0-14
0%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
0%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
0%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
0%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
0%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
0%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako

15-19
0%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
33%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
0%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
0%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
33%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
33%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako

20-24
0%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
0%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
0%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
0%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
0%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
0%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako

25-30
0%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
0%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
0%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
0%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
0%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
100%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako

31-34
0%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
0%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
0%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
0%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
0%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
0%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako

35+
0%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
0%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
0%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
0%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
0%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
0%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako
13%
Nasilju u porodici
 
Nasilju u porodici
10%
Vršnjačkom nasilju
 
Vršnjačkom nasilju
1%
Nasilju na društvenim mrežama
 
Nasilju na društvenim mrežama
3%
Iskorišćavanju dece radi zarade
 
Iskorišćavanju dece radi zarade
2%
Dečijim brakovima
 
Dečijim brakovima
72%
Svim tipovima podjednako
 
Svim tipovima podjednako
NOV. 6. 2017
Na koji način bi deca trebalo da se uključe kako bi se zaustavilo nasilje?
2.126odgovorilo od 2.143ispitanih
Žensko
54%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
17%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
15%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
9%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
5%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
50%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
16%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
11%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
10%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
12%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
0%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
0%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
0%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
0%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
0%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
67%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
0%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
0%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
33%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
0%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
0%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
0%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
0%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
100%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
0%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
0%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
0%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
0%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
0%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
0%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
0%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
0%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
0%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
0%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
0%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
53%
Da prijave nasilje
 
Da prijave nasilje
17%
Da promovišu toleranciju
 
Da promovišu toleranciju
14%
Aktivnosti protiv nasilja u školi
 
Aktivnosti protiv nasilja u školi
9%
Učestvovanje u javnim kampanjama
 
Učestvovanje u javnim kampanjama
7%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada

VIŠE ANKETA

FILTER