TRENUTNA ANKETA
Mi i zdrava ishrana
STOPA ODGOVORA
99% (1.091 Od ukupnog broja odgovora 1.102)
STOPA ODGOVORA PO LOKACIJI
Najviše odgovora
98%
100%
98%
100%
100%
Beograd Južnobački okrug Južnobanatski okrug Borski okrug Zaječarski okrug
342348
8989
7980
4747
4040
REČI U TRENDU
00, 0612106781, 19, ako, angela
Pogledaj kompletne rezultate →

U-REPORTERI U SRBIJI

UKUPAN # U-REPORTERA
2.502
4 NAJAKTIVNIJE LOKACIJE
Beograd, Južnobački okrug, Južnobanatski okrug, Borski okrug
STOPA PO POLU
28%
583
72%
1.554
STOPA PO STAROSTI

ŠTA KAŽU U-REPORTERI

VESTI
PRIČA
Hajde da pričamo o životnoj sredini
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Razmišljanje uoči ručka
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Imamo li jednaka prava?
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Da li srednje obrazovanje treba da bude obavezno?
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Mladi o prioritetima i problemima mladih
Pročitaj celu priču →
ZAPOŠLJAVANJE
Da li si do sada ili trenutno bio/la angažovan/a na nekom poslu?
97% Stopa odgovora | 1. maj 2019.
Pogledaj kompletne rezultate →
INFORMISANJE
Da li imaš nalog na nekoj od društvenih mreža?
99% Stopa odgovora | 24. april 2019.
Pogledaj kompletne rezultate →
ANKETE
Da li misliš da preduzeća mogu da pomognu mladima u budućem razvojnom putu?
97% Stopa odgovora | 4. april 2019.
Pogledaj kompletne rezultate →