TRENUTNA ANKETA
Aktivnosti u slobodno vreme
STOPA ODGOVORA
99% (757 Od ukupnog broja odgovora 768)
STOPA ODGOVORA PO LOKACIJI
Najviše odgovora
99%
98%
98%
92%
100%
Beograd Južnobanatski okrug Južnobački okrug Nišavski okrug Zaječarski okrug
240242
6263
6061
2628
2424
REČI U TRENDU
akcije, bude, događaji, jer, kakve
Pogledaj kompletne rezultate →

U-REPORTERI U SRBIJI

UKUPAN # U-REPORTERA
2.237
4 NAJAKTIVNIJE LOKACIJE
Beograd, Južnobački okrug, Južnobanatski okrug, Nišavski okrug
STOPA PO POLU
26%
475
74%
1.392
STOPA PO STAROSTI

ŠTA KAŽU U-REPORTERI

VESTI
PRIČA
Počeci na poslovnom putu
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Hajde da pričamo o životnoj sredini
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Razmišljanje uoči ručka
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Imamo li jednaka prava?
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Da li srednje obrazovanje treba da bude obavezno?
Pročitaj celu priču →
PRIČA
Mladi o prioritetima i problemima mladih
Pročitaj celu priču →
PRIORITETI MLADIH
Kroz aktivne đačke parlamente mladi mogu da grade veštine rešavanja problema i učešća u društvu
99% Stopa odgovora | 20. jun 2019.
Pogledaj kompletne rezultate →
ISHRANA
Da li misliš da vodiš zdrav način života?
99% Stopa odgovora | 28. maj 2019.
Pogledaj kompletne rezultate →
ZAPOŠLJAVANJE
Da li si do sada ili trenutno bio/la angažovan/a na nekom poslu?
97% Stopa odgovora | 1. maj 2019.
Pogledaj kompletne rezultate →