Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
O U-REPORTU

U-Report je platforma koja omogućava svima da putem poruka iz bilo kojeg dela sveta odgovore na upitnike, izveštavaju o problemima, podrže prava deteta i aktivno učestvuju u promenama za dobrobit zajednice.


- Svim podacima upravlja UNICEF

- Učešće je potpuno dobrovoljno i anonimno​

- Pojedinačni odgovori nigde neće biti učinjeni javnim

- Rezultati će biti objavljivani samo zbirno ​ ​SARADNJA

Otvoreni smo za saradnju sa organizacijama, institucijama, omladinskim udruženjima čije polje delovanja se tiče mladih u Srbiji.

Pošaljite nam predloge i teme na osnovu kojih možemo zajedno da razradimo ankete i učinimo da rezultati postanu deo strateških dokumenata, predloga projekta ili istraživanja i da na taj način učinimo da se glas mladih čuje.

Možemo da vas posetimo, predstavimo se i učestvujemo na događajima koje organizujete.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, kako bismo zajednički doprineli da se mišljenje mladih uzme u obzir, molimo vas da nam pišete  na ureportsrbija@gmail.com:

1. Čime se bavi organizacija?

2. Koje teme smatrate važnim?

3. Gde i kako smatrate da rezultati mogu da se koriste?

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika
UNICEF logo