Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
Infografika

                                                                                                                                                      

Klikom na željenu infografiku bićete preusmereni na lokaciju izvan U-Report sajta:


👉Biznis sektor i prava mladih

👉Budžetska potrošnja usmerena na decu i omladinu

👉Građansko obrazovanje

👉HPV vakcina

👉Inkluzivno obrazovanje

👉Iskustva mladih pri kombinovanoj nastavi u školskoj 2021/2022

👉Mentalno zdravlje mladih

👉Međupredmetna nastava matematike, informatike i prirodnih nauka

👉Mišljenja mladih o kvalitetu vazduha u Srbiji

👉Mišljenja mladih o ljudskim pravima i položaju izbeglica i migranata

👉Mišljenja mladih o ratovima u svetu i ratu u Ukrajini

👉Nacionalna strategija za mlade

👉Nacionalni adaptacioni plan na izmenjene klimatske uslove (NAP)

👉Način izveštavanja medija o nasilju nad devojčicama, devojkama i ženama

👉Odrastanje nekada i sada

👉Participacija mladih

👉Položaj dece i mladih u sukobu sa zakonom

👉Rodne uloge i roditeljstvo

👉Samit EU - Zapadni Balkan

👉Seksualno nasilje u kontekstu neformalnih obrazovnih i rekreativnih aktivnosti za decu i mlade

👉Solidarnost i davanje

👉Stereotipi u oglašavanju i prava dece i mladih

👉Studiranje i roditeljstvo

👉Šta mladi očekuju od lokalnih samouprava

👉Transformacija obrazovnog sistema

👉Uloga biznisa u zaštiti dece i mladih od seksualnog zlostavljanja

👉Učešće mladih u procesima donošenja odluka

👉Veštačka inteligencija (AI) u obrazovanju

👉Vreme ispred ekrana i zdrave navike

👉Zaštita životne sredine i održivi razvoj

👉Zapošljivost mladih

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika
UNICEF logo