U-REPORTERI U SRBIJI
Mi smo U-Reporteri u Srbiji.
Listajte dalje za više informacija

KO SMO MI

U-Report je društvena platforma, koja predstavlja glas mladih i promoviše učešće građana u stvaranju pozitivne društvene promene. Od svog osnivanja U-Report je nezamjeniv alat za promovisanje, podsticanje i omogućavanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja povratnih informacija, mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za zajednice U-Reportera širom sveta. U-Report je trenutno integrisan u više od 40 zemalja, gde svaka zemlja ima svoju prilagođenu U-Report platformu. U-Report će omogućiti brzu i laku komparativnu analizu u Srbiji kako bi utvrdili izazove i probleme sa kojima se suočavaju stanovnici, te pružiti mogućnosti za institucionalnu i među-agencijsku saradnju na svim nivoima vlasti, u rešavanju izazova , pitanja i situacija koje su otkrili U-Reporteri. Cilj U-Report-a Srbije je da posluži kao platforma koja olakšava protok informacija i analiza na svim nivoima vlasti, pružajući mnoge kvantitativne i pouzdane metrike za procenu , te mogućnost sakupljanja podataka u realnom vremenu, kao i za kreiranje i analizu politika, usluga i merenje napretka u oblastima evropskih integracija, Strateških razvojnih ciljeva i ostvarenju ljudskih i dečijih prava. Ključni principi funkcionisanja U-Report platforme su anonimnost, zaštita podataka i mogućnost izbora u bilo kom trenutku. Inicijalni raspon godina za U-Reportere definisan je kao 13 - 24 godina.

STATISTIKE O U-REPORTERIMA

GODINE
POL
26%
475
74%
1.392
ODAKLE DOLAZE U-REPORTERI
STOPA REGISTRACIJE; U ZADNJIH 6 MESECI