Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
PRIČA
Prijavi se za prvi U-Report Meet-up!

Pripremili smo U-Report meetup za sve mlade koji žele da saznaju šta je to U-Report i na koje načine mogu da zauzmu aktivniju ulogu u društvu. Sada kad smo kod kuće i pitamo se kako sve mladi mogu da doprinesudobroje vreme da napravimo brzi pregled mogućih aktivnosti kako u vašem okruženju tako i online.   

 
U-Report MeetUp je namenjen mladima iz cele Srbije, pre svega srednjoškolcima od 15 i više godina, kojima je potreban uvod u teme aktivizma i uključivanja u zajednicu
ali i svima onima koji do sad nisu imali prilike da se uključe ili pak nisu znali kako to da učine

 
Posebno želimo da predstavimo inicijative koje postoje kod nas poput U-Report platforme putem koje mladi mogu da dele svoje mišljenje o važnim temama i tako daju smernice za programska i strateška rešenja. 20 najaktivnijih mladih će kasnije imati priliku da se oprobaju u ulozi trenera i da i sami razrade i sprovedu plan za meetup sa vršnjacima.  

 

U-Report meetup se održava 15. aprila u 17.30 h. Prijavite se putem ovog linka.

Prijavljivanje je moguće najkasnije do 14. aprila. 

 

MeetUp će se održati na Zoom platformi, pristup je jednostavan, sve informacije o pristupanju dobićete prijavi i putem email-a.  

 

Svi učesnici biće upućeni i na online kurs o omladinskom aktivizmu koji će biti otvoren za sve i pružaće dodatne informacije o uključivanju mladih. Program online kursa je pripremila Ivana Volf. Cilj nam je da kroz par primera približimo mladima kako da aktivno učestvuju u zajednicikao i da ih podstaknemo na veće uključivanje – i to na raznim stupnjevima lestvice participacije 

 

Razgovor sredu će voditi Valentina Antić, a tu će biti i članovi U-Report omladinskog odbora i predstavnici OPENS i UNICEF timaNakon U-Report meetup- a i online kursa mladi će biti upoznati sa U-Report platformompostati deo globalne mreže od preko 10,000,000 U-Reportera i moći da samostalno sprovedu online program, a uz to će imati jasniji pregled omladinskog aktivizma.  

 

Ova inicijativa je nastala u saradnji Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019  OPENS i UNICEF-a u želji da mladi imaju uvid u neophodna znanja da doprinesu aktivnostimaali i da predvode akcije u svom okruženjukao i da se informacije i mehanizmi učešća, sa osvrtom na online načine, približe mladima dok su na snazi neophodne mere prevencije i boravak kod kućeali i da ostanu dostupna i primenljiva na duge staze. 

 

Za dodatne informacije možete da se obratite OPENS-u dobrila@opens2019.rs i UNICEF-ovom Programu za mlade aandjelic@unicef.org.  

 

O UNICEF-u 

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit deceposebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinacadržava i vladafondacija i kompanija. 

Pratite UNICEF Srbija naFacebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u. 

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika