Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
PRIČA
ROMANI ASVIN - podrška i mogućnosti za romsku omladinu

Početkom februara čuli smo za jedan virus koji je krenuo iz Kine, isti je tretiran kao I svaki grip, kao nešto što je prolazno I po najmanje opasno za covečanstvo. Nismo ni predpostavljali da će tako neki virus nastati i bukvalno dovesti do toga da na našoj planeti zavlada tišina i mir kakvi vekovima nisu postojali. 

Pored susreta sa pandemijom naša planeta se susrela i sa vanrednim stanjem koje je poremetilo našu svakodnevnicu. Obaveze koje smo nekada imali prema fakultetu, školi, poslu više nisu iste, sve uglavnom funkcioniše onilne. Sada se postavlja pitanje kako to utiče na nas omaldinu? U medijima imamo prilike da čujemo razna mišljenja koja se uglavnom odnose na preventivne zdravstvene mere i kako je sada najbitnije da obratimo pažnju na starije osobe, ali šta se dešava sa omladinom I njihovim svakodnevnim obavezama?  Pored starih, želimo  da skrenemo pažnju i na romsku omladinu, tačnije na srednjoškolce koji žele ove godine da upišu fakultet, na studente romske nacionalnosti.

Mi smo Romani Asvin i naš omladinski izazov je da malde Rome i Romkinje usmerimo i motivišemo na nastavak njihovog obrazovanja. Cilj nam je da mladim Romima I Romkinjama ukažemo na važnost obrazovanja, kao i da ih dodatno informišemo koja su to sredstva koja će im pomoći u nastavku njihovog obrazovanja. Cilj nam je da ih informišemo o merama pozitivne diskriminacije, da ih upoznamo sa pojmom afirmativnih mera, kako i na koji način mogu da upotrebe pozitivnu diskriminaciju u nastavku njihovog visoko-školskog obrazovanja. Posebno želimo da informišemo mlade Rome i Romkinje, prvenstveno mlade završnih godina srednje škole sa ciljem da nastave svoje  obrazovanje. Kroz pozitivne primere želimo da utičemo na učenike osnovnih i srednjih škola da bismo ih ohrabrili da unaprede svoje živote.  

Takodje pored mera pozitivne diskriminacije postoje razne romske fondacije, organizacije I programi koje mladim Romima i Romkinjama mogu pomoći u nastavku njiovog obrazovanja. Želimo da vas upoznamo sa tim organizacijama i da vam pokažemo kako da na pravi način aplicirate za neke od ovih programa. 

Podsticanje zapošljavanja mladih je jedan veoma važan segmenat kojim se Romani Asvin bavi I to tako što mlade Rome i Romkinje upoznajemo sa pojmom neformalnog obrazovanja kao I sa bitnim elementima ovakvog obrazovanja. Neformalno obrazovanje je za sve jednako važno koliko i formalno. Predstavićemo vam takođe i nevladine organizacije, fondacije, programe, kurseve koji će mladim Romima I Romkinjama pomoći u lakšem i bržem ličnom usavršavnju i koji će im kasnije značiti u lakšem pronalaženju posla. Kroz ovu etapu želimo da vas upoznamo sa nevladinim organizacijama koje pružaju finansijsku pomoć mladim Romima I Romkinjama, a isto tako im obezbedjuju stažiranje u nekim od nevladinih sektora i u različitim institucijama.

Romani Asvin tim je jedina neformalna grupa koja želi da doprinese informisanju romske omladine, njenom unapređenju i motivaciji za obrazovanjem. Želimo da se glas romske omaldine čuje u svakom trenutku, zato ćemo u narednom periodu organizovati uživo uključivanja (live)  preko našeg Instagram profila I Facebook stranice Romani Asvin. Želimo da pričamo sa mladim Romaima I Romkinjama na temu obrazovanja. Razgovaraćemo o tome kako oni provode svoje vreme tokom i izvan vanrednog stanja I koje su to poteškoće sa kojima su se oni susreli u ovom periodu.  Takođe pokrenućemo I temu koja se tiče afirmativnih mera koje su trenutno jedna od najbitnijih stavki za romsku omladinu koji  žele da nastave sa svojim visoko-školskim obrazovanjem, kako one funkcionišu u ovom trenutku, kako će proteći upis na fakultet, sve odgovore na ova pitanja možete dobiti na nasem live-u  na Facebook stranici I Instagram nalogu. Na ovaj način Romani Asvin želi da da svoj doprinos zajednici i pomogne mladima u nastavku obrazovanja.


Romani Asvin Tim

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika
UNICEF logo