Ankete Priče O nama Statistika Izveštaji Infografika Obrada podataka Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, Tvoj glas je bitan.
PRIČA
OLGA DEVIĆ: AKTIVNO UČEŠĆE MLADIH U DRUŠTVU

Svako od nas različito gleda na proces aktivnog učešća mladih u društvu. Generalno gledano, ovaj proces obuhvata aktivno i smisleno učešće mladih u društveno-političkim procesima koji se tiču njihovog svakodnevnog života. Imajući to u vidu, postavljam pitanje zašto mladi onda nisu u dovoljnoj meri uključeni u procese donošenja odluka koje ih se direktno tiču?

Na našoj planeti trenutno živi najveća generacija mladih ljudi ikada, odnosno ona predstavlja dom za 1,8 milijardi mladih koji imaju između 15 i 30 godina. Blizu 90% mladih živi u zemljama u razvoju, oblikujući svoje zajednice po meri društva, osnažujući svoje vršnjake da preduzmu akcije i kreiraju inicijative na globalnom, kao i lokalnom nivou, tako da osiguraju da je svako uključen i da ima jednake životne šanse. Poprilično je izazovno da glas i inicijative mladih dospeju do, kao i budu uvažene od strane donosioca odluka. Kao aktivistkinja na polju omladinske politike, ali i kao mlada osoba, smatram da je razlog tome donekle zajedničko uverenje donosioca odluka i odraslih generalno da su mladi previse mladi i nezreli da bi mogli nešto da promene?! Da li ti misliš da mladi mogu da naprave promene samo kada im odrasli to dozovle? Ja mislim da to definitivno nije opcija. Iz ličnog iskustva znam da odlučnost koju mladi ljudi poseduju, kao i njihova energija, mogu prevažići sve prepreke i ograničenja koja se pred njih (po)stave a sve u cilju postizanja pozitivnih društvenih promena u njihovim zajednicama.

Stalno se susrećem sa porukom donosioca odluka da su mladi i deca lideri budućnosti. Ali postavljam pitanje zar nje pametnije da počnete da nas pripremate za tu budućnosti pre nego što ona stvarno dođe?

Ne treba zaboraviti da je većina promena u stvari kreirana od strane male grupe ljudi okupljene oko iste ideje. Sve više i više mladih ljudi prave iskorak u svojim zajednica i govore o pitanjima koja su važna njihovoj generaciju, ali i celom čovečanstvu. Kako bi pružio podršku mladim ljudima i osigurao da je njihov glas uvažen, UNICEF je pokrenuo U-Report onlajn platformu putem koje mladi mogu da iskažu svoje mišljenja o različitim pitanjima koja utiču na njihov svakodnevni život. U Srbiji, U-Report je doprineo osnaživanju mladih da iznesu svoje mišljenje o važnim temama, ali i da su stavovi i perspektiva mladih uvaženi od strane donosioca odluka, kao i uzeti u obzir pri kreiranju različitih nacionalnih politika koje utiču na život mladih. Kao U-Reporter, dajem primer kako mladi ljudi mogu da naprave razliku i motivišu svoje vršnjake da teže zajedničkom cilju, a to je mirnijem, ravnopravnijem i tolerantnijem društvu u kome je svakome pružena prilika da ima jednake šanse.

Kao aktivistkinja za omladinska i dečja prava nedavno sam imala priliku da učestvujem na Samitu o Zapadnom Balkanu u svojstvu omladinskog delegata iz Srbije, a gde sam predstavila izazove sa kojma se omladina u Srbiji susreće. Imala sam priliku da razgovaram sa uticajnim EU donosiocima odluka i predstavnicima agencija UN, predstavcnicima Vlada i ambasada o situaciji na tržištu rada i kako to utiče na generaciju milenijalaca. Istakla sam pitanje privremenih i neformalnih poslova koji mogu dovesti do nepovoljnih uslova rada, kao i slabo plaćenih poslova za mlade. Neophodno je da konkursi za zapošljavanje mladih, kao i sami poslodavci, uzmu u obzir stvarno i realno iskustvo i veštine koje mladi poseduju na početku svoje karijere. Istovremeno, trenutni obrazovni sistem ne pruža praktične veštine potrebne za mlade da bi bili konkurentni na današnjem tržištu rada. Govorila sam i o neophodnosti podsticanja preduzetništva od najranijeg uzrasta, kao i o postojećem jazu između obrazovnog sistema i tržišta rada. Imala sam tu čast da se sastanem sa novoizabranim viskim zvanicnicima EU, kao i sa predstavnicima agencija EU i razgovaram sa njima o izazovima sa kojima su mladi ljudi susreću u Srbiji. To mi je dalo nadu da se glas mladih sa zapadnog Balkana čuje, uvaži i shvati ozbiljno na najvišim nivoima EU.

Ključno je uspostaviti dobru saradnju i dijalog između donosioca odluka i mladih. Ovo je dobar korak ka osiguravanju prepoznavanja važnosti aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka. Potencijal generacije mladih biće vidljiv i prepoznat u punom kapacitetu, kada nam se pruži prilika da budemo partneri u izgradnji bolje zajednice. Mladi ljudi su najvredniji resurs koji postoji u ovom veoma promenljivom svetu, tako da donosioci odluka i društvo ne smeju da dozvole da “izgube” ovako važan dar prirode. Zamislite kako bi izgledao svet kada bi 1.8. milijardi mladih ljudi znala i verovala da njihovi glasovi mogu stvarno napraviti promeniti?

Pogledaj statistiku prijavljenih U-Reportera.
Statistika