Mišljenja Priče O nama Angažovanje Obrada podataka Pridruži se
Mišljenja
Ankete
Gradovi prilagođeni mladima
Novembar 8, 2019
635
ODGOVORI
93%
STOPA ODGOVORA
0%
0
0%
0
SVI ODGOVORI
5
Šta misliš da u tvom gradu treba da se finansira kako bi se odgovorilo na potrebe mladih?
502 je odgovorilo od 608 anketiranih
Pogledajte po brojevima na koji način uključujemo glasove mladih u pozitivne društvene promene.
PRIDRUŽI SE I ANGAŽUJ