Mišljenja Priče O nama Angažovanje Publikacije Obrada podataka Pridruži se
Mišljenja
Ankete
Seksualno i reproduktivno zdravlje
Jun 16, 2020
1.757
ODGOVORI
91%
STOPA ODGOVORA
27%
424
73%
1.160
SVI ODGOVORI
13
Šta dodatno treba da se uradi da bi mladi bili više upućeni o ovome i tokom vanrednog stanja?
1.319 je odgovorilo od 1.482 anketiranih
Pogledajte po brojevima na koji način uključujemo glasove mladih u pozitivne društvene promene.
PRIDRUŽI SE I ANGAŽUJ