Ankete Priče O nama Statistika Obrada podataka Pridruži se
Ankete
Ankete
Digitalne tehnologije i zdravlje
Oktobar 13, 2020
418
ODGOVORA
88%
STOPA ODGOVORA
22%
85
78%
306
SVI ODGOVORI
2
Zašto ne koristiš digitalne tehnologije da pratiš svoje zdravlje?
51 je odgovorilo od 55 anketiranih
6
Šta bi vlade i tehnološke kompanije trebalo da učine da osiguraju da digitalne tehnologije mogu da budu korisne za zdravlje i dobrobit mladih?
341 je odgovorilo od 391 anketiranih
7
Zamisli svet 2030. godine. Šta misliš, kako ćeš koristiti digitalne tehnologije za dobijanje informacija i saveta o zdravlju?
319 je odgovorilo od 341 anketiranih
Pogledajte po brojevima na koji način uključujemo glasove mladih u pozitivne društvene promene.
Statistika