ANKETE
Šta biste poboljšali u društvu?
6 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
1.254 odgovorilo od ukupno 1.269 anketirani
Mar. 30. 2019
U tvom svakodnevnom životu, šta te najviše brine?
Mar. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u tvojoj porodici?
Mar. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa tvojom školom?
Mar. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa bezbednošću mladih?
Mar. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa našim društvom?
Mar. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa tvojim fakultetom?

REZULTATI ANKETE

MAR. 30. 2019
U tvom svakodnevnom životu, šta te najviše brine?
1.254odgovorilo od 1.269ispitanih
Žensko
11%
PORODICA
 
PORODICA
25%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
3%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
5%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
37%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
16%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
4%
DRUGO
 
DRUGO

Muško
7%
PORODICA
 
PORODICA
21%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
5%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
4%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
36%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
21%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
5%
DRUGO
 
DRUGO
0-14
4%
PORODICA
 
PORODICA
28%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
10%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
1%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
20%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
23%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
13%
DRUGO
 
DRUGO

15-19
7%
PORODICA
 
PORODICA
32%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
3%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
3%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
35%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
17%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
3%
DRUGO
 
DRUGO

20-24
15%
PORODICA
 
PORODICA
19%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
0%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
0%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
46%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
15%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
4%
DRUGO
 
DRUGO

25-30
14%
PORODICA
 
PORODICA
14%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
0%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
0%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
71%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
0%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
0%
DRUGO
 
DRUGO

31-34
0%
PORODICA
 
PORODICA
0%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
0%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
0%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
100%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
0%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
0%
DRUGO
 
DRUGO

35+
7%
PORODICA
 
PORODICA
20%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
7%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
7%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
33%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
20%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
7%
DRUGO
 
DRUGO
10%
PORODICA
 
PORODICA
24%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
4%
DRUŠTVO
 
DRUŠTVO
5%
ZDRAVLJE
 
ZDRAVLJE
36%
BUDUĆNOST
 
BUDUĆNOST
17%
STANJE U ZEMLJI
 
STANJE U ZEMLJI
5%
DRUGO
 
DRUGO
MAR. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u tvojoj porodici?
1.244odgovorilo od 1.249ispitanih
Žensko
40%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
16%
POSAO
 
POSAO
16%
ODNOSI
 
ODNOSI
5%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
16%
NIŠTA
 
NIŠTA
7%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

Muško
43%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
14%
POSAO
 
POSAO
11%
ODNOSI
 
ODNOSI
4%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
20%
NIŠTA
 
NIŠTA
8%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
0-14
29%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
7%
POSAO
 
POSAO
7%
ODNOSI
 
ODNOSI
13%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
38%
NIŠTA
 
NIŠTA
6%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

15-19
36%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
16%
POSAO
 
POSAO
14%
ODNOSI
 
ODNOSI
4%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
22%
NIŠTA
 
NIŠTA
8%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

20-24
46%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
15%
POSAO
 
POSAO
15%
ODNOSI
 
ODNOSI
4%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
12%
NIŠTA
 
NIŠTA
8%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

25-30
0%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
14%
POSAO
 
POSAO
57%
ODNOSI
 
ODNOSI
0%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
14%
NIŠTA
 
NIŠTA
14%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

31-34
100%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
0%
POSAO
 
POSAO
0%
ODNOSI
 
ODNOSI
0%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
0%
NIŠTA
 
NIŠTA
0%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

35+
54%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
8%
POSAO
 
POSAO
8%
ODNOSI
 
ODNOSI
8%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
15%
NIŠTA
 
NIŠTA
8%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
40%
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
 
FINANCIJSKA BEZBEDNOST
15%
POSAO
 
POSAO
14%
ODNOSI
 
ODNOSI
5%
ZAJEDNIĆKO VREME
 
ZAJEDNIĆKO VREME
18%
NIŠTA
 
NIŠTA
7%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
MAR. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa tvojom školom?
866odgovorilo od 872ispitanih
Žensko
14%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
25%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
7%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
16%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
21%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
11%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
3%
ništa
 
ništa
4%
nešto drugo
 
nešto drugo

Muško
15%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
23%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
7%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
18%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
19%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
7%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
6%
ništa
 
ništa
5%
nešto drugo
 
nešto drugo
0-14
28%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
18%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
10%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
25%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
9%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
3%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
3%
ništa
 
ništa
3%
nešto drugo
 
nešto drugo

15-19
9%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
24%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
8%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
17%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
23%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
11%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
4%
ništa
 
ništa
5%
nešto drugo
 
nešto drugo

20-24
50%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
50%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
0%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
0%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
0%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
0%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
0%
ništa
 
ništa
0%
nešto drugo
 
nešto drugo

25-30
0%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
0%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
50%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
0%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
50%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
0%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
0%
ništa
 
ništa
0%
nešto drugo
 
nešto drugo

31-34
0%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
0%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
0%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
0%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
0%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
0%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
0%
ništa
 
ništa
0%
nešto drugo
 
nešto drugo

35+
33%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
67%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
0%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
0%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
0%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
0%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
0%
ništa
 
ništa
0%
nešto drugo
 
nešto drugo
14%
fizički uslovi
 
fizički uslovi
24%
interesantan rad nastavnika
 
interesantan rad nastavnika
7%
manje strogi nastavnici
 
manje strogi nastavnici
16%
zanimljiva nastava
 
zanimljiva nastava
21%
podsticanje kreativnosti
 
podsticanje kreativnosti
10%
podsticanje kritičkog mišlenja
 
podsticanje kritičkog mišlenja
4%
ništa
 
ništa
4%
nešto drugo
 
nešto drugo
MAR. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa bezbednošću mladih?
1.218odgovorilo od 1.235ispitanih
Žensko
5%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
32%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
17%
INTERNET
 
INTERNET
34%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
12%
DRUGO
 
DRUGO

Muško
14%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
32%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
15%
INTERNET
 
INTERNET
17%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
22%
DRUGO
 
DRUGO
0-14
12%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
30%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
17%
INTERNET
 
INTERNET
31%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
9%
DRUGO
 
DRUGO

15-19
5%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
30%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
20%
INTERNET
 
INTERNET
29%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
16%
DRUGO
 
DRUGO

20-24
8%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
20%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
16%
INTERNET
 
INTERNET
44%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
12%
DRUGO
 
DRUGO

25-30
0%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
43%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
14%
INTERNET
 
INTERNET
29%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
14%
DRUGO
 
DRUGO

31-34
0%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
0%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
0%
INTERNET
 
INTERNET
100%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
0%
DRUGO
 
DRUGO

35+
15%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
46%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
15%
INTERNET
 
INTERNET
15%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
8%
DRUGO
 
DRUGO
7%
ŠKOLA
 
ŠKOLA
31%
KRAJ / NASELJE
 
KRAJ / NASELJE
16%
INTERNET
 
INTERNET
30%
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
 
NASILJE NAD DEVOJČICAMA
15%
DRUGO
 
DRUGO
MAR. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa našim društvom?
1.184odgovorilo od 1.209ispitanih
Žensko
11%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
15%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
14%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
15%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
3%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
11%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
2%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
25%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
4%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

Muško
8%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
20%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
9%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
14%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
6%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
13%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
3%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
21%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
7%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
0-14
17%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
27%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
7%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
8%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
2%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
18%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
2%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
15%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
5%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

15-19
9%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
17%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
12%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
18%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
4%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
8%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
2%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
27%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
4%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

20-24
8%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
0%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
12%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
24%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
0%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
4%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
8%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
40%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
4%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

25-30
29%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
14%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
0%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
0%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
0%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
14%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
14%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
29%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
0%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

31-34
0%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
100%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
0%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
0%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
0%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
0%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
0%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
0%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
0%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

35+
8%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
15%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
38%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
0%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
0%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
8%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
0%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
15%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
15%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
10%
KULTURA I IGRA
 
KULTURA I IGRA
16%
MANJE DROGA
 
MANJE DROGA
12%
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
 
PODRŠKA U OBRAZOVANJU O ZDRAVLJU
15%
ČUVANJE PRIRODE
 
ČUVANJE PRIRODE
4%
USPEŠNE KOMPANIJE
 
USPEŠNE KOMPANIJE
11%
SMANJENJE SUKOBA
 
SMANJENJE SUKOBA
2%
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
 
VIŠE MLADIH U MEDIJIMA
24%
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
 
VIŠI UTICAJ MLADIH NA DRUŠTVO
5%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
MAR. 30. 2019
Šta bi najpre želeo/la da može da se poboljša u vezi sa tvojim fakultetom?
236odgovorilo od 236ispitanih
Žensko
12%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
28%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
9%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
45%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
6%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

Muško
10%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
25%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
20%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
32%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
12%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
0-14
100%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
0%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
0%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
0%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
0%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

15-19
0%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
100%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
0%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
0%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
0%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

20-24
14%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
27%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
5%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
50%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
5%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

25-30
0%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
50%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
0%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
25%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
25%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

31-34
0%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
0%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
0%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
0%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
0%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

35+
0%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
50%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
0%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
0%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
50%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO
11%
FIZIČKI USLOVI
 
FIZIČKI USLOVI
27%
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
 
INTERAKTIVNIJA NASTAVA
11%
KRITIČKO MIŠLENJE
 
KRITIČKO MIŠLENJE
42%
STIPENDIJE
 
STIPENDIJE
8%
NEŠTO DRUGO
 
NEŠTO DRUGO

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada

VIŠE ANKETA

FILTER