ANKETE
Uticaj preduzeća na mlade
4 broj pitanja postavljenih na ovu temu
97% stopa odgovora
867 odgovorilo od ukupno 890 anketirani
Apr. 5. 2019
Da li misliš da preduzeća mogu da pomognu mladima u budućem razvojnom putu?
Apr. 5. 2019
U kojoj oblasti bi preduzeća najpre trebalo da podrže prava dece i mladih, direktno ili indirektno?
Apr. 5. 2019
Koju dodatnu meru bi preduzeća najpre trebalo da preduzmu da bi imale bolji uticaj na decu i mlade?
Apr. 5. 2019
Kakav korak bi preduzeća najpre trebalo da učine da bi premostile raskorak sa omladinom?

REZULTATI ANKETE

APR. 5. 2019
Da li misliš da preduzeća mogu da pomognu mladima u budućem razvojnom putu?
867odgovorilo od 890ispitanih
Žensko
26%
mogu
 
mogu
43%
delimično
 
delimično
16%
ne žele
 
ne žele
1%
ne mogu
 
ne mogu
14%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na

Muško
31%
mogu
 
mogu
39%
delimično
 
delimično
16%
ne žele
 
ne žele
3%
ne mogu
 
ne mogu
10%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na
0-14
20%
mogu
 
mogu
34%
delimično
 
delimično
17%
ne žele
 
ne žele
0%
ne mogu
 
ne mogu
29%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na

15-19
24%
mogu
 
mogu
46%
delimično
 
delimično
14%
ne žele
 
ne žele
1%
ne mogu
 
ne mogu
14%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na

20-24
32%
mogu
 
mogu
32%
delimično
 
delimično
18%
ne žele
 
ne žele
9%
ne mogu
 
ne mogu
9%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na

25-30
29%
mogu
 
mogu
43%
delimično
 
delimično
0%
ne žele
 
ne žele
14%
ne mogu
 
ne mogu
14%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na

31-34
0%
mogu
 
mogu
0%
delimično
 
delimično
0%
ne žele
 
ne žele
0%
ne mogu
 
ne mogu
0%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na

35+
57%
mogu
 
mogu
29%
delimično
 
delimično
0%
ne žele
 
ne žele
0%
ne mogu
 
ne mogu
14%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na
26%
mogu
 
mogu
42%
delimično
 
delimično
17%
ne žele
 
ne žele
2%
ne mogu
 
ne mogu
13%
Nisam siguran/na
 
Nisam siguran/na
APR. 5. 2019
U kojoj oblasti bi preduzeća najpre trebalo da podrže prava dece i mladih, direktno ili indirektno?
851odgovorilo od 867ispitanih
Žensko
56%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
25%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
7%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
4%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
55%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
15%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
15%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
6%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
39%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
55%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
0%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
0%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
58%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
21%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
10%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
3%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
7%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
31%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
8%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
23%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
15%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
23%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
0%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
0%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
50%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
0%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
50%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
0%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
0%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
0%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
0%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
29%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
43%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
0%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
0%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
29%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
30%
Pristojan posao
 
Pristojan posao
12%
Bezbednost i zaštita
 
Bezbednost i zaštita
5%
Proizvodi prilagođeni deci
 
Proizvodi prilagođeni deci
2%
Poštovanje dece pri promociji
 
Poštovanje dece pri promociji
5%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
APR. 5. 2019
Koju dodatnu meru bi preduzeća najpre trebalo da preduzmu da bi imale bolji uticaj na decu i mlade?
825odgovorilo od 846ispitanih
Žensko
23%
ekološke mere
 
ekološke mere
7%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
35%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
7%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
28%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva

Muško
31%
ekološke mere
 
ekološke mere
8%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
24%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
8%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
29%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva
0-14
41%
ekološke mere
 
ekološke mere
5%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
14%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
16%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
24%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva

15-19
22%
ekološke mere
 
ekološke mere
7%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
36%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
7%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
28%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva

20-24
32%
ekološke mere
 
ekološke mere
9%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
23%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
5%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
32%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva

25-30
43%
ekološke mere
 
ekološke mere
0%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
14%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
14%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
29%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva

31-34
0%
ekološke mere
 
ekološke mere
0%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
0%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
0%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
0%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva

35+
57%
ekološke mere
 
ekološke mere
0%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
0%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
0%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
43%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva
25%
ekološke mere
 
ekološke mere
7%
pomoć u vanrednim situacijama
 
pomoć u vanrednim situacijama
33%
podrška dečjih i omladinskih prava
 
podrška dečjih i omladinskih prava
7%
podrška osetljivih grupa
 
podrška osetljivih grupa
28%
donacije i sponzorstva
 
donacije i sponzorstva
APR. 5. 2019
Kakav korak bi preduzeća najpre trebalo da učine da bi premostile raskorak sa omladinom?
804odgovorilo od 825ispitanih
Žensko
58%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
31%
stipendije
 
stipendije
4%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
7%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

Muško
52%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
37%
stipendije
 
stipendije
4%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
7%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi
0-14
30%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
55%
stipendije
 
stipendije
6%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
9%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

15-19
52%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
38%
stipendije
 
stipendije
5%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
5%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

20-24
55%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
36%
stipendije
 
stipendije
9%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
0%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

25-30
71%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
14%
stipendije
 
stipendije
0%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
14%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

31-34
0%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
0%
stipendije
 
stipendije
0%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
0%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

35+
43%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
43%
stipendije
 
stipendije
14%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
0%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi
56%
prakse, mentorstvo, volontiranje
 
prakse, mentorstvo, volontiranje
32%
stipendije
 
stipendije
4%
dani otvorenih vrata i posete
 
dani otvorenih vrata i posete
7%
paneli, sajmovi, konkursi
 
paneli, sajmovi, konkursi

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada