ISHRANA
Mi i zdrava ishrana
8 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
1.105 odgovorilo od ukupno 1.116 anketirani
Maj. 28. 2019
Da li misliš da vodiš zdrav način života?
Maj. 28. 2019
U protekle dve nedelje, da li si jeo/jela češće?
Maj. 28. 2019
Šta ti je najvažnije kada odlučuješ šta ćeš da jedeš?
Maj. 28. 2019
Da li su tvoja težina, građa i izgled nešto o čemu razmišljaš prilikom izbora hrane?
Maj. 28. 2019
Na koje poteškoće pre svega devojke i devojčice u Srbiji nailaze kad govorimo o ishrani?
Maj. 28. 2019
Šta bi trebalo da se preduzme da se reše poteškoće u vezi sa ishranom?
Maj. 28. 2019
Gde mladi mogu da dođu do korisnih informacija i saveta o zdravlju i pravilnoj ishrani?
Maj. 28. 2019
Da li želiš da jedeš zdravije nego do sada?

REZULTATI ANKETE

MAJ. 28. 2019
Da li misliš da vodiš zdrav način života?
1.105odgovorilo od 1.116ispitanih
Žensko
39%
Da
 
Da
61%
Ne
 
Ne

Muško
49%
Da
 
Da
51%
Ne
 
Ne
0-14
56%
Da
 
Da
44%
Ne
 
Ne

15-19
45%
Da
 
Da
55%
Ne
 
Ne

20-24
43%
Da
 
Da
57%
Ne
 
Ne

25-30
64%
Da
 
Da
36%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
58%
Da
 
Da
42%
Ne
 
Ne
42%
Da
 
Da
58%
Ne
 
Ne
MAJ. 28. 2019
U protekle dve nedelje, da li si jeo/jela češće?
1.098odgovorilo od 1.105ispitanih
Žensko
48%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
29%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
10%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
9%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
4%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
53%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
24%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
10%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
6%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
74%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
11%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
14%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
0%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
1%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
51%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
32%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
9%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
5%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
4%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
36%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
29%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
14%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
18%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
4%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
45%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
18%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
0%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
27%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
67%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
0%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
0%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
0%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
33%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
60%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
30%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
0%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
10%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
49%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
28%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
10%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
8%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
5%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
MAJ. 28. 2019
Šta ti je najvažnije kada odlučuješ šta ćeš da jedeš?
1.097odgovorilo od 1.098ispitanih
Žensko
17%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
60%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
14%
Da je praktično
 
Da je praktično
9%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

Muško
22%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
57%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
15%
Da je praktično
 
Da je praktično
6%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno
0-14
23%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
62%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
10%
Da je praktično
 
Da je praktično
5%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

15-19
18%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
61%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
13%
Da je praktično
 
Da je praktično
8%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

20-24
25%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
39%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
25%
Da je praktično
 
Da je praktično
11%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

25-30
45%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
45%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
9%
Da je praktično
 
Da je praktično
0%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

31-34
33%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
0%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
67%
Da je praktično
 
Da je praktično
0%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

35+
18%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
55%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
27%
Da je praktično
 
Da je praktično
0%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno
18%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
59%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
14%
Da je praktično
 
Da je praktično
9%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno
MAJ. 28. 2019
Da li su tvoja težina, građa i izgled nešto o čemu razmišljaš prilikom izbora hrane?
1.093odgovorilo od 1.097ispitanih
Žensko
49%
Da
 
Da
51%
Ne
 
Ne

Muško
53%
Da
 
Da
47%
Ne
 
Ne
0-14
68%
Da
 
Da
32%
Ne
 
Ne

15-19
54%
Da
 
Da
46%
Ne
 
Ne

20-24
46%
Da
 
Da
54%
Ne
 
Ne

25-30
91%
Da
 
Da
9%
Ne
 
Ne

31-34
33%
Da
 
Da
67%
Ne
 
Ne

35+
27%
Da
 
Da
73%
Ne
 
Ne
50%
Da
 
Da
50%
Ne
 
Ne
MAJ. 28. 2019
Na koje poteškoće pre svega devojke i devojčice u Srbiji nailaze kad govorimo o ishrani?
1.086odgovorilo od 1.093ispitanih
Žensko
7%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
55%
Gojaznost
 
Gojaznost
23%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
16%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

Muško
15%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
45%
Gojaznost
 
Gojaznost
17%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
22%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj
0-14
14%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
60%
Gojaznost
 
Gojaznost
15%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
11%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

15-19
8%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
53%
Gojaznost
 
Gojaznost
22%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
17%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

20-24
14%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
36%
Gojaznost
 
Gojaznost
21%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
29%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

25-30
18%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
55%
Gojaznost
 
Gojaznost
18%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
9%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

31-34
33%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
67%
Gojaznost
 
Gojaznost
0%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
0%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

35+
0%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
45%
Gojaznost
 
Gojaznost
36%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
18%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj
9%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
52%
Gojaznost
 
Gojaznost
22%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
17%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj
MAJ. 28. 2019
Šta bi trebalo da se preduzme da se reše poteškoće u vezi sa ishranom?
1.077odgovorilo od 1.086ispitanih
Žensko
11%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
17%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
17%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
25%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
10%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
20%
Više kantina
 
Više kantina

Muško
18%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
29%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
14%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
14%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
7%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
19%
Više kantina
 
Više kantina
0-14
6%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
33%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
26%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
21%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
10%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
4%
Više kantina
 
Više kantina

15-19
15%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
23%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
16%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
21%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
17%
Više kantina
 
Više kantina

20-24
7%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
32%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
18%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
21%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
11%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
11%
Više kantina
 
Više kantina

25-30
18%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
18%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
0%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
45%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
9%
Više kantina
 
Više kantina

31-34
33%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
0%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
0%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
67%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
0%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
0%
Više kantina
 
Više kantina

35+
27%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
9%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
0%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
36%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
18%
Više kantina
 
Više kantina
13%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
20%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
17%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
21%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
20%
Više kantina
 
Više kantina
MAJ. 28. 2019
Gde mladi mogu da dođu do korisnih informacija i saveta o zdravlju i pravilnoj ishrani?
1.070odgovorilo od 1.077ispitanih
Žensko
7%
U školi
 
U školi
51%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
33%
Kod doktora
 
Kod doktora
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
10%
U školi
 
U školi
50%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
28%
Kod doktora
 
Kod doktora
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
11%
U školi
 
U školi
38%
Na internetu
 
Na internetu
5%
Na TV-u
 
Na TV-u
40%
Kod doktora
 
Kod doktora
5%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
8%
U školi
 
U školi
51%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
33%
Kod doktora
 
Kod doktora
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
0%
U školi
 
U školi
71%
Na internetu
 
Na internetu
0%
Na TV-u
 
Na TV-u
18%
Kod doktora
 
Kod doktora
11%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
0%
U školi
 
U školi
36%
Na internetu
 
Na internetu
9%
Na TV-u
 
Na TV-u
45%
Kod doktora
 
Kod doktora
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
33%
U školi
 
U školi
67%
Na internetu
 
Na internetu
0%
Na TV-u
 
Na TV-u
0%
Kod doktora
 
Kod doktora
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
9%
U školi
 
U školi
27%
Na internetu
 
Na internetu
0%
Na TV-u
 
Na TV-u
45%
Kod doktora
 
Kod doktora
18%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
8%
U školi
 
U školi
50%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
32%
Kod doktora
 
Kod doktora
7%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
MAJ. 28. 2019
Da li želiš da jedeš zdravije nego do sada?
1.067odgovorilo od 1.067ispitanih
Žensko
87%
Da
 
Da
13%
Ne
 
Ne

Muško
82%
Da
 
Da
18%
Ne
 
Ne
0-14
90%
Da
 
Da
10%
Ne
 
Ne

15-19
87%
Da
 
Da
13%
Ne
 
Ne

20-24
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

25-30
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
82%
Da
 
Da
18%
Ne
 
Ne
86%
Da
 
Da
14%
Ne
 
Ne

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Razmišljanje uoči ručka
Pročitaj više →

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada