ISHRANA
Mi i zdrava ishrana
8 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
1.091 odgovorilo od ukupno 1.102 anketirani
Maj. 28. 2019
Da li misliš da vodiš zdrav način života?
Maj. 28. 2019
U protekle dve nedelje, da li si jeo/jela češće?
Maj. 28. 2019
Šta ti je najvažnije kada odlučuješ šta ćeš da jedeš?
Maj. 28. 2019
Da li su tvoja težina, građa i izgled nešto o čemu razmišljaš prilikom izbora hrane?
Maj. 28. 2019
Na koje poteškoće pre svega devojke i devojčice u Srbiji nailaze kad govorimo o ishrani?
Maj. 28. 2019
Šta bi trebalo da se preduzme da se reše poteškoće u vezi sa ishranom?
Maj. 28. 2019
Gde mladi mogu da dođu do korisnih informacija i saveta o zdravlju i pravilnoj ishrani?
Maj. 28. 2019
Da li želiš da jedeš zdravije nego do sada?

REZULTATI ANKETE

MAJ. 28. 2019
Da li misliš da vodiš zdrav način života?
1.091odgovorilo od 1.102ispitanih
Žensko
39%
Da
 
Da
61%
Ne
 
Ne

Muško
48%
Da
 
Da
52%
Ne
 
Ne
0-14
54%
Da
 
Da
46%
Ne
 
Ne

15-19
46%
Da
 
Da
54%
Ne
 
Ne

20-24
42%
Da
 
Da
58%
Ne
 
Ne

25-30
64%
Da
 
Da
36%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
58%
Da
 
Da
42%
Ne
 
Ne
41%
Da
 
Da
59%
Ne
 
Ne
MAJ. 28. 2019
U protekle dve nedelje, da li si jeo/jela češće?
1.083odgovorilo od 1.091ispitanih
Žensko
47%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
29%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
10%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
10%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
4%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
52%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
25%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
10%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
6%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
72%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
12%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
15%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
0%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
1%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
51%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
32%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
9%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
5%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
4%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
38%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
23%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
15%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
19%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
4%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
45%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
18%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
0%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
27%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
50%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
0%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
0%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
0%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
50%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
60%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
30%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
0%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
10%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
49%
Kod kuće sa porodicom
 
Kod kuće sa porodicom
28%
Kod kuće sam/a
 
Kod kuće sam/a
10%
Van kuće sa prijateljima
 
Van kuće sa prijateljima
9%
Van kuće sam/a
 
Van kuće sam/a
5%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
MAJ. 28. 2019
Šta ti je najvažnije kada odlučuješ šta ćeš da jedeš?
1.081odgovorilo od 1.084ispitanih
Žensko
17%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
60%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
14%
Da je praktično
 
Da je praktično
9%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

Muško
22%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
56%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
16%
Da je praktično
 
Da je praktično
6%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno
0-14
24%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
62%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
10%
Da je praktično
 
Da je praktično
4%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

15-19
18%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
61%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
13%
Da je praktično
 
Da je praktično
8%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

20-24
23%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
42%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
23%
Da je praktično
 
Da je praktično
12%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

25-30
45%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
45%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
9%
Da je praktično
 
Da je praktično
0%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

31-34
50%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
0%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
50%
Da je praktično
 
Da je praktično
0%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno

35+
18%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
55%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
27%
Da je praktično
 
Da je praktično
0%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno
18%
Da je zdravo
 
Da je zdravo
59%
Da je ukusno
 
Da je ukusno
14%
Da je praktično
 
Da je praktično
9%
Da je pristupačno
 
Da je pristupačno
MAJ. 28. 2019
Da li su tvoja težina, građa i izgled nešto o čemu razmišljaš prilikom izbora hrane?
1.077odgovorilo od 1.083ispitanih
Žensko
49%
Da
 
Da
51%
Ne
 
Ne

Muško
53%
Da
 
Da
47%
Ne
 
Ne
0-14
68%
Da
 
Da
32%
Ne
 
Ne

15-19
55%
Da
 
Da
45%
Ne
 
Ne

20-24
50%
Da
 
Da
50%
Ne
 
Ne

25-30
90%
Da
 
Da
10%
Ne
 
Ne

31-34
50%
Da
 
Da
50%
Ne
 
Ne

35+
27%
Da
 
Da
73%
Ne
 
Ne
50%
Da
 
Da
50%
Ne
 
Ne
MAJ. 28. 2019
Na koje poteškoće pre svega devojke i devojčice u Srbiji nailaze kad govorimo o ishrani?
1.071odgovorilo od 1.079ispitanih
Žensko
7%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
54%
Gojaznost
 
Gojaznost
23%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
15%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

Muško
15%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
45%
Gojaznost
 
Gojaznost
18%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
22%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj
0-14
13%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
59%
Gojaznost
 
Gojaznost
16%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
12%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

15-19
8%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
53%
Gojaznost
 
Gojaznost
22%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
17%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

20-24
15%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
35%
Gojaznost
 
Gojaznost
23%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
27%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

25-30
18%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
55%
Gojaznost
 
Gojaznost
18%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
9%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

31-34
50%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
50%
Gojaznost
 
Gojaznost
0%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
0%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj

35+
0%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
45%
Gojaznost
 
Gojaznost
36%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
18%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj
9%
Neuhranjenost
 
Neuhranjenost
52%
Gojaznost
 
Gojaznost
22%
Nedostatak vitamina
 
Nedostatak vitamina
17%
Nepravilan razvoj
 
Nepravilan razvoj
MAJ. 28. 2019
Šta bi trebalo da se preduzme da se reše poteškoće u vezi sa ishranom?
1.062odgovorilo od 1.072ispitanih
Žensko
11%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
18%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
17%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
25%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
21%
Više kantina
 
Više kantina

Muško
18%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
28%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
13%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
14%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
7%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
19%
Više kantina
 
Više kantina
0-14
6%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
33%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
27%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
22%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
7%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
4%
Više kantina
 
Više kantina

15-19
15%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
22%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
16%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
21%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
17%
Više kantina
 
Više kantina

20-24
4%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
35%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
19%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
23%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
8%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
12%
Više kantina
 
Više kantina

25-30
18%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
18%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
0%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
45%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
9%
Više kantina
 
Više kantina

31-34
50%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
0%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
0%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
50%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
0%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
0%
Više kantina
 
Više kantina

35+
27%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
9%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
0%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
36%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
18%
Više kantina
 
Više kantina
13%
Bolje obrazovanje
 
Bolje obrazovanje
20%
Promocija zdrave ishrane
 
Promocija zdrave ishrane
17%
Manje reklama nezdrave hrane
 
Manje reklama nezdrave hrane
22%
Kuvani obroci u školi
 
Kuvani obroci u školi
9%
Radionice o zdravoj hrani
 
Radionice o zdravoj hrani
20%
Više kantina
 
Više kantina
MAJ. 28. 2019
Gde mladi mogu da dođu do korisnih informacija i saveta o zdravlju i pravilnoj ishrani?
1.053odgovorilo od 1.063ispitanih
Žensko
7%
U školi
 
U školi
51%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
33%
Kod doktora
 
Kod doktora
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
9%
U školi
 
U školi
51%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
28%
Kod doktora
 
Kod doktora
9%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
9%
U školi
 
U školi
40%
Na internetu
 
Na internetu
4%
Na TV-u
 
Na TV-u
41%
Kod doktora
 
Kod doktora
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
8%
U školi
 
U školi
51%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
33%
Kod doktora
 
Kod doktora
6%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
0%
U školi
 
U školi
69%
Na internetu
 
Na internetu
0%
Na TV-u
 
Na TV-u
19%
Kod doktora
 
Kod doktora
12%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
0%
U školi
 
U školi
30%
Na internetu
 
Na internetu
10%
Na TV-u
 
Na TV-u
50%
Kod doktora
 
Kod doktora
10%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
50%
U školi
 
U školi
50%
Na internetu
 
Na internetu
0%
Na TV-u
 
Na TV-u
0%
Kod doktora
 
Kod doktora
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
9%
U školi
 
U školi
27%
Na internetu
 
Na internetu
0%
Na TV-u
 
Na TV-u
45%
Kod doktora
 
Kod doktora
18%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
8%
U školi
 
U školi
50%
Na internetu
 
Na internetu
3%
Na TV-u
 
Na TV-u
32%
Kod doktora
 
Kod doktora
7%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
MAJ. 28. 2019
Da li želiš da jedeš zdravije nego do sada?
1.051odgovorilo od 1.053ispitanih
Žensko
87%
Da
 
Da
13%
Ne
 
Ne

Muško
82%
Da
 
Da
18%
Ne
 
Ne
0-14
91%
Da
 
Da
9%
Ne
 
Ne

15-19
87%
Da
 
Da
13%
Ne
 
Ne

20-24
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

25-30
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
82%
Da
 
Da
18%
Ne
 
Ne
85%
Da
 
Da
15%
Ne
 
Ne

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Razmišljanje uoči ručka
Pročitaj više →

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada

VIŠE ANKETA

FILTER