ANKETE
Prioriteti mladih 2018
3 questions polled on this topic
98% stopa odgovora
673 odgovorilo od ukupno 684 anketirani
Jan. 24. 2018
Koji problem najviše pogađa mlade ljude u Srbiji?
Jan. 24. 2018
Koji bi bio najbolji način da se rešavaju pitanja od značaja za mlade?
Jan. 24. 2018
Šta misliš da bi ti bilo najdelotvornije da ti preduzmeš radi rešavanja problema mladih?

REZULTATI ANKETE

JAN. 24. 2018
Koji problem najviše pogađa mlade ljude u Srbiji?
673odgovorilo od 684ispitanih
Žensko
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Muško
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka

15-19
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka

20-24
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka

25-30
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka

31-34
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka

35+
0%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
0%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
0%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0%
Zdravlje
 
Zdravlje
0%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
0%
Nasilje
 
Nasilje
0%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
0%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka
8%
Zdravlje
 
Zdravlje
12%
Obrazovanje
 
Obrazovanje
0%
Klimatske promene / prirodne kata
 
Klimatske promene / prirodne kata
24%
Nejednakost i diskriminacija
 
Nejednakost i diskriminacija
12%
Nasilje
 
Nasilje
1%
Konflikti i rat
 
Konflikti i rat
1%
Ekstremizam
 
Ekstremizam
32%
Nezaposlenost
 
Nezaposlenost
7%
Nedovoljna participacija kod odluka
 
Nedovoljna participacija kod odluka
3%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
JAN. 24. 2018
Koji bi bio najbolji način da se rešavaju pitanja od značaja za mlade?
659odgovorilo od 673ispitanih
Žensko
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

Muško
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0-14
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika

15-19
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika

20-24
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika

25-30
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika

31-34
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika

35+
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
0%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
0%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
0%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika
30%
Menjanje državnih politika
 
Menjanje državnih politika
15%
Podrška omladinskom pokretu
 
Podrška omladinskom pokretu
7%
Korišćenje inovativnih tehnologija
 
Korišćenje inovativnih tehnologija
42%
Poboljšanje zdravstvenog sistema
 
Poboljšanje zdravstvenog sistema
6%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
JAN. 24. 2018
Šta misliš da bi ti bilo najdelotvornije da ti preduzmeš radi rešavanja problema mladih?
644odgovorilo od 654ispitanih
Žensko
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

Muško
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0-14
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom

15-19
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom

20-24
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom

25-30
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom

31-34
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom

35+
0%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
0%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
0%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
0%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
0%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
0%
Nesto drugo
 
Nesto drugo
0%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom
11%
Bavljenje kreativnim aktivnostima
 
Bavljenje kreativnim aktivnostima
9%
Bavljenje sportom
 
Bavljenje sportom
15%
Razvijanje medija za mlade
 
Razvijanje medija za mlade
16%
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
 
Sprovođenje aktivnosti u zajednici
7%
Sprovođenje javne kampanje
 
Sprovođenje javne kampanje
34%
Otvoreniji razgovor
 
Otvoreniji razgovor
8%
Nesto drugo
 
Nesto drugo

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika

VIŠE ANKETA

FILTER

LISTA ANKETA
Sve ankete od poslednje do prve