TRENUTNA ANKETA U ANKETE
Aktivnosti u slobodno vreme
6 pitanja postavljenih na ovu temu
99% stopa odgovora
757 odgovorilo od ukupno 768 anketirani
Aug. 2. 2019
Da li mladi učestvuju u nekim organizovanim aktivnostima u slobodno vreme?
Aug. 2. 2019
Tip aktivnosti u kojima mladi ucestvuju
Aug. 2. 2019
Kako da mladi budu vise ukljuceni u aktivnosti
Aug. 2. 2019
Prednosti ucestvovanja u raznim aktivnostima
Aug. 2. 2019
Da li treba omoguciti vise besplatnih sadrzaja
Aug. 2. 2019
Kakve aktivnosti treba da su dostupnije

REZULTATI ANKETE

AUG. 2. 2019
Da li mladi učestvuju u nekim organizovanim aktivnostima u slobodno vreme?
757odgovorilo od 768ispitanih
Žensko
24%
Da
 
Da
44%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
32%
Ne
 
Ne

Muško
37%
Da
 
Da
38%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
25%
Ne
 
Ne
0-14
0%
Da
 
Da
0%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
0%
Ne
 
Ne

15-19
29%
Da
 
Da
43%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
28%
Ne
 
Ne

20-24
52%
Da
 
Da
48%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
0%
Ne
 
Ne

25-30
44%
Da
 
Da
44%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
11%
Ne
 
Ne

31-34
50%
Da
 
Da
50%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
0%
Ne
 
Ne

35+
55%
Da
 
Da
27%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
18%
Ne
 
Ne
27%
Da
 
Da
42%
Ponekad, a voleo/la bih češće
 
Ponekad, a voleo/la bih češće
31%
Ne
 
Ne
AUG. 2. 2019
Tip aktivnosti u kojima mladi ucestvuju
739odgovorilo od 758ispitanih
Žensko
33%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
16%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
17%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
18%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
8%
Volontiram
 
Volontiram
8%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare

Muško
23%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
10%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
30%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
20%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
9%
Volontiram
 
Volontiram
8%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare
0-14
0%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
0%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
0%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
0%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
0%
Volontiram
 
Volontiram
0%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare

15-19
31%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
14%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
22%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
16%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
7%
Volontiram
 
Volontiram
9%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare

20-24
22%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
22%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
11%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
7%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
11%
Volontiram
 
Volontiram
26%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare

25-30
33%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
11%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
11%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
11%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
11%
Volontiram
 
Volontiram
22%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare

31-34
50%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
0%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
0%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
50%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
0%
Volontiram
 
Volontiram
0%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare

35+
30%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
10%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
40%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
20%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
0%
Volontiram
 
Volontiram
0%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare
31%
Kreativnie aktivnosti
 
Kreativnie aktivnosti
14%
Posećujem kulturne događaje
 
Posećujem kulturne događaje
20%
Treniram neki sport ili ples
 
Treniram neki sport ili ples
19%
Idem u prirodu
 
Idem u prirodu
8%
Volontiram
 
Volontiram
8%
Idem na radionice i seminare
 
Idem na radionice i seminare
AUG. 2. 2019
Kako da mladi budu vise ukljuceni u aktivnosti
721odgovorilo od 740ispitanih
Žensko
25%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
27%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
3%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
9%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
36%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju

Muško
34%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
16%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
4%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
5%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
42%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju
0-14
0%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
0%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
0%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
0%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
0%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju

15-19
29%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
27%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
5%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
5%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
33%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju

20-24
48%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
19%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
4%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
15%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
15%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju

25-30
0%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
50%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
0%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
10%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
40%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju

31-34
100%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
0%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
0%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
0%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
0%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju

35+
30%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
0%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
0%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
0%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
70%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju
27%
Dostupnost na društvenim mrežama
 
Dostupnost na društvenim mrežama
24%
Više raznovrsnijih aktivnosti
 
Više raznovrsnijih aktivnosti
4%
Da se grupe bolje formiraju
 
Da se grupe bolje formiraju
8%
Bliža lokacija
 
Bliža lokacija
37%
Da se aktivnosti ne naplaćuju
 
Da se aktivnosti ne naplaćuju
AUG. 2. 2019
Prednosti ucestvovanja u raznim aktivnostima
715odgovorilo od 721ispitanih
Žensko
29%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
34%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
10%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
15%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
12%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni

Muško
30%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
28%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
7%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
15%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
20%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni
0-14
0%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
0%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
0%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
0%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
0%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni

15-19
33%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
33%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
8%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
13%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
13%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni

20-24
30%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
33%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
0%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
30%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
7%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni

25-30
40%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
20%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
10%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
30%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
0%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni

31-34
50%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
50%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
0%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
0%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
0%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni

35+
10%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
60%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
10%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
0%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
20%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni
29%
Mogu da se druže
 
Mogu da se druže
33%
Mogu da nauče nešto novo
 
Mogu da nauče nešto novo
9%
Zadovoljniji su
 
Zadovoljniji su
15%
Razvijaju kreativne sposobnosti
 
Razvijaju kreativne sposobnosti
14%
Više su fizički aktivni
 
Više su fizički aktivni
AUG. 2. 2019
Da li treba omoguciti vise besplatnih sadrzaja
707odgovorilo od 715ispitanih
Žensko
99%
Da
 
Da
1%
Ne
 
Ne

Muško
96%
Da
 
Da
4%
Ne
 
Ne
0-14
0%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

15-19
99%
Da
 
Da
1%
Ne
 
Ne

20-24
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

25-30
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

31-34
100%
Da
 
Da
0%
Ne
 
Ne

35+
90%
Da
 
Da
10%
Ne
 
Ne
98%
Da
 
Da
2%
Ne
 
Ne
AUG. 2. 2019
Kakve aktivnosti treba da su dostupnije
557odgovorilo od 693ispitanih
aktivnosti
da
radionice
za
sportske
se
bi
kreativne
koje
na
ne
sport
seminari
sve
ili
volontiranje
znam
neke
vise
sa
bilo
gde
prirodi
više
budu
itd
su
od
sportovi
sto
kulturne
neki
kampovi
kao
kulturni
dogadjaji
koji
mladi
mladih
ples
radionica
treninzi
besplatne
je
koncerti
mogu
npr
razne
vezane
iz

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Nema povezanih priča

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika za sada

VIŠE ANKETA

FILTER